Een route plannen door handmatig routepunten op de kaart aan te maken

Om een route te plannen door handmatig routepunten op de kaart aan te maken, opent u eerst de routeplanner. Als er een route aanwezig is, tikt u op Meer > Reset om de routeplanner te resetten.

Als u lang op de kaart drukt, verschijnt er een routepunt. Als u uw vinger op de kaart houdt, kunt u het routepunt naar de gewenste positie slepen. Als u vervolgens uw vinger loslaat, wordt het routepunt vastgezet. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven:

Routeplanner Topo GPS voeg routepunt toe.

Er wordt handmatig een routepunt aan de kaart toegevoegd.

Het toegevoegde routepunt is groen gekleurd. De groene kleur geeft aan dat het routepunt is geselecteerd.

U kunt een tweede routepunt toevoegen door lang op de kaart te drukken. Deze wordt blauw gekleurd en geeft een routepunt aan dat wordt toegevoegd. Een blauw routepunt volgt altijd een groen punt. U moet nu het blauwe routepunt naar de gewenste positie slepen. Als u uw vinger loslaat, wordt er een route gepland van het groene naar het blauwe routepunt, zoals u hieronder kunt zien:

Routeplanner Topo GPS voeg routepunt toe.

Er is een route gepland tussen twee handmatig toevoegde routepunten.

Door een route te plannen worden de routepunten automatisch verplaatst naar de dichtstbijzijnde weg.

Door het blauwe routepunt los te laten, wordt deze automatisch geselecteerd en groen gekleurd. Het oorspronkelijk geselecteerde routepunt wordt gedeselecteerd en wordt oranje.

De lengte van de geplande route wordt in aangeven in de overlay aan de onderkant van het scherm. Als u op de lengte tikt, zoomt de kaart naar de geplande route.

Om de route te verlengen moet u een derde routepunt toevoegen door lang op de kaart te drukken. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven:

Routeplanner Topo GPS voegt routepunten toe.

Via drie routepunten wordt een route gepland.

Een rondje plannen

Om een rondje te plannen, moet u eerst meerdere routepunten toevoegen, zoals in het voorbeeld hierboven. Tik vervolgens op het eerste routepunt. Er verschijnt een pop-up waarin u wordt gevraagd om het startpunt te plannen of te selecteren. Tik op ‘Plan naar startpunt’ en de route wordt gesloten, zoals u kunt zien in het onderstaande voorbeeld:

Routeplanner Topo GPS voegt routepunten toe.

Via drie routepunten wordt een rondje gepland.

Routepunten selecteren

U kunt een routepunt selecteren door erop te tikken. Het aangetikte routepunt wordt groen. Een routepunt dat direct een geselecteerd routepunt volgt, wordt paars gekleurd. Op deze manier kunt je altijd de richting van de route herleiden. Alle andere routepunten zijn oranje gekleurd.

Routepunten verplaatsen

Om een routepunt te verplaatsen, selecteert u eerst het gewenste routepunt door erop te tikken. Het routepunt wordt groen. Vervolgens drukt u lang op het geselecteerde routepunt. Houdt uw vinger op het scherm en sleep het routepunt naar de nieuwe positie. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven:

Routeplan Topo GPS verplaatsen routepunt.

Een routepunt verplaatsen.

Als u het verplaatste routepunt loslaat, wordt de nieuwe route automatisch berekend, zoals u kunt zien in de onderstaande afbeelding:

Routeplan Topo GPS verplaats route punt

Nieuw geplande route na het verplaatsen van een routepunt.

Routepunten invoegen

Om een routepunt tussen twee bestaande routepunten in te voegen, moet u eerst het routepunt selecteren dat vlak voor het routepunt ligt dat u wilt invoegen.

Als het geselecteerde routepunt niet het laatste routepunt is, ziet u een paars routepunt. Dat is het routepunt dat direct het groene routepunt volgt. Tussen het groene en het paarse punt wordt een ingevoegd routepunt ingevoegd.

Als u lang op de kaart drukt, verschijnt er een blauw routepunt. Als u uw vinger op de kaart houdt, kunt u dit punt naar de gewenste positie slepen. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven:

Routeplanner Topo GPS routepunt invoegen.

Er wordt een nieuw routepunt (blauw) ingevoegd tussen het geselecteerde (groene) en het volgende routepunt (paars).

Als u uw vinger van het scherm loslaat, gaat de route tussen het groene en paarse routepunt nu via het ingevoegde routepunt. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande afbeelding:

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

De nieuw geplande route gaat via het ingevoegde routepunt.

Als de nieuwe route is berekend, wordt het ingevoegde routepunt automatisch geselecteerd en groen gekleurd.

Het is ook mogelijk om een routepunt in te voegen op de huidige route. Druk lang op de route, er verschijnt een nieuw blauw routepunt. Als u uw vinger beweegt, beweegt het nieuwe routepunt langs de route. Als u uw vinger loslaat, wordt het routepunt ingevoegd.

Routepunten verwijderen

Om een routepunt te verwijderen, moet u eerst het gewenste routepunt selecteren door erop te tikken. Druk vervolgens lang op dit routepunt, houd uw vinger op het scherm en sleep hem naar de boven- of onderkant van het scherm. U zult zien dat het routepunt verdwijnt. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven:

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Een routepunt verwijderen door het naar de boven- of onderkant van het scherm te slepen.

Als u het routepunt naar het routeplanvenster hebt gesleept, kunt u het loslaten. Het routepunt wordt verwijderd en de route wordt opnieuw berekend zoals u hieronder kunt zien:

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

De route na het verwijderen van een routepunt.