Routes genereren

Stel, je wilt vanaf een bepaald punt een rondreis van een bepaalde lengte lopen of fietsen. Je zou kunnen proberen een route uit te stippelen, en met vallen en opstaan kom je waarschijnlijk uit op een mooie rondreis van de gewenste lengte. In zo’n situatie kan het echter veel makkelijker zijn om Topo GPS een route voor je te laten genereren.

Het genereren van een route is het automatisch maken van een rondje. De enige invoer is het startpunt, de gewenste lengte en het vervoermiddel.

Om een route te genereren, open je eerst de pop-up met routes. Tik vervolgens op het item ‘Route genereren’. Het scherm voor het genereren van routes wordt geopend en er wordt onmiddellijk een route gegenereerd, zoals in het onderstaande voorbeeld:

Routegeneratie Topo GPS

Het scherm voor het genereren van routes met een gegenereerde route.

De gegenereerde route wordt op de kaart weergegeven.

Het groene punt op de kaart is het begin- en eindpunt van de route. Door lang op het groene punt te drukken, kunt u deze naar een andere locatie op de kaart slepen. Vanaf de nieuwe locatie wordt direct een nieuwe route gegenereerd.

De schuifregelaar aan de onderkant bepaalt de gewenste lengte van de route. Als je de slider verplaatst, wordt er een nieuwe route gegenereerd. De gewenste lengte wordt aan de rechterkant van de schuifregelaar weergegeven. De gewenste en werkelijke lengte komen niet altijd exact overeen. De werkelijke lengte van de gegenereerde route wordt boven de schuifregelaar weergegeven. Naast de werkelijke lengte zie je de totale stijging van de route. Als je erop tikt, kun je het hoogteprofiel van de gegenereerde route bekijken.

Onder de schuifregelaar bevindt zich de knop met transportmiddelen. In het voorbeeld hierboven is dit ingesteld op ‘Voetganger’. Als je op deze knop tikt, kun je de transportmiddelen wijzigen naar bijvoorbeeld ‘Fiets’.

Onderaan bevindt zich de knop ‘Genereer’. Als u erop tikt, genereert u een nieuwe route. Dit kan handig zijn als u een andere route wilt genereren, maar het startpunt of de gewenste lengte niet wilt wijzigen.

In het onderstaande voorbeeld hebben we op de knop ‘Genereren ‘getikt om vanaf hetzelfde punt een nieuwe route te genereren:

Routegeneratie Topo GPS

Er wordt een andere route gegenereerd.

Het is duidelijk dat de nieuw gegenereerde route anders is dan de eerste route. Door meerdere keren op de genereerknop te drukken, kunt u routes genereren totdat u een route vindt die u kunt gebruiken.

Als voorbeeld veranderen we nu de gewenste lengte naar 50 km. Er wordt een nieuwe langere route gegenereerd, zoals u in het onderstaande voorbeeld kunt zien:

Routegeneratie Topo GPS

Er wordt een route gegenereerd met een gewenste lengte van 50 km.

Als u rechtsboven in het scherm voor het genereren van routes op ‘Opslaan’ tikt, wordt de gegenereerde route op uw apparaat opgeslagen, op de kaart geladen en keert u terug naar het hoofdscherm. Hieronder zie je het resultaat van het opslaan van de laatst gegenereerde route van de bovenstaande voorbeelden:

Routegeneratie Topo GPS

De gegenereerde route is opgeslagen en geladen op de hoofdkaart.