Routedetails

Om het scherm met routegegevens te openen, tikt u op de routecurve van een route die op de kaart in het hoofdscherm is geladen. Je kunt het scherm met routegegevens ook openen door te tikken op de informatieknop (i) aan de rechterkant van een routetitel in het scherm met opgeslagen routes (Menu > Routes > Opgeslagen routes) en het scherm met gedeelde routes (Menu > Routes > Gedeelde routes).

Hieronder ziet u een voorbeeld van het scherm met routegegevens.

Routedetails Topo GPS

Een voorbeeld van het scherm met routedetails.

Rechtsboven in het scherm met routegegevens wordt een kaartpictogram weergegeven. Als u op het kaartpictogram tikt, wordt de route op de hoofdkaart geladen, wordt de kaart ingezoomd op de route en keert u terug naar het hoofdscherm. Als er een schuine streep wordt weergegeven op het kaartpictogram, is de route al op de kaart geladen. Als je op het opengesneden kaartpictogram tikt, verwijder je de route van de kaart.

Bovenaan het scherm met routedetails wordt een kaart met de route weergegeven. De witte pijl op de routelijn geeft de richting van de route aan.

Direct onder de kaart vindt u de titel, het type route, de lengte, de duur (als de route is geregistreerd), de totale stijging (indien beschikbaar) en de auteur. Als je op dit item tikt, kun je aanvullende informatie over de route bekijken.

Een beschrijving en foto’s worden getoond als ze aanwezig zijn. Als je op een foto tikt, wordt deze schermvullend weergegeven en kun je door de foto’s bladeren door de foto’s naar links en rechts te vegen.

Vervolgens worden, indien aanwezig, een hoogte-/hoogteprofiel, een hellingsprofiel, een snelheids- en een afstandsprofiel getoond. U kunt op deze profielen tikken om het profiel gedetailleerder te bekijken en aanvullende informatie over hoogte, helling en snelheid te verkrijgen.

Routedetails Topo GPS

Een voorbeeld van de onderkant van het scherm met routegegevens.

Als de route zich binnen het dekkingsgebied van de hoofdkaart bevindt, wordt de sectie ‘Tegels op de huidige kaart’ weergegeven zoals in de bovenstaande afbeelding. Hier kun je de kaarttegels van een route downloaden.

Onderaan het scherm vind je ook de aanmaakdatum en de laatst gewijzigde datum en tijd van de route.

Onderaan het routedetailsscherm zit een werkbalk met de volgende knoppen:

Aanvullende routegegevens

Als u op het titelgedeelte net onder de kaart tikt, wordt in het scherm met routegegevens het scherm met aanvullende routegegevens geopend. Hier vind je aanvullende informatie over de route, zoals informatie over auteurs en auteursrechten. Een voorbeeld is te zien in de onderstaande figuur:

Routedetails Topo GPS

Een voorbeeld van het scherm met aanvullende routedetails.

In het scherm met aanvullende routegegevens worden ook de exacte tijd en datum van een start- en einddatum van een opname weergegeven. Als je op een van deze items tikt, wordt een grafiek van de afstand versus de tijd weergegeven, samen met een kaart. Hier kun je elk tijdstempel van elk punt op een opgenomen route aflezen. De tijd wordt weergegeven in de tijdzone die op het apparaat wordt gebruikt.

Als je een route hebt gedeeld met Topo GPS, verschijnt er een speciale sectie over gedeelde routes in het scherm met aanvullende routegegevens. Hier kun je de gedeelde route verwijderen door op ‘Gedeelde route verwijderen’ te tikken en de verwijdering te bevestigen. Andere gebruikers kunnen deze gedeelde route dan niet meer downloaden, maar deze blijft op je apparaat opgeslagen.

Als u de route op dit apparaat hebt vastgelegd, wordt ook het batterijverbruik van uw apparaat tijdens de opname weergegeven. Vooral het verbruikte percentage per uur kan handig zijn om te weten.