Een route inkorten

Om een route in te korten, ga je eerst naar het scherm met routegegevens en tik je rechtsonder op het scherm op Bewerken > Routespoor bewerken.

De route wordt in de routeplanner geladen, zoals in het onderstaande voorbeeld

Route inkorten Topo GPS

Een route die moet worden ingekort.

Om de route in te korten, drukt u eerst lang op het eerste of laatste punt van de route. Houd uw vinger op het scherm en verplaats het punt naar de gewenste locatie. Het punt kan alleen langs de route worden verplaatst. Als u uw vinger loslaat, wordt de route ingekort zoals in het onderstaande voorbeeld:

Route inkorten Topo GPS

Een route die wordt ingekort door zowel het begin- als het eindpunt te verplaatsen.

Als je de route hebt ingekort, wordt de originele route met een lichtere kleur op de kaart weergegeven. Je kunt de verkorting corrigeren door het eerste of laatste routepunt opnieuw te verplaatsen.

Als je klaar bent met het inkorten van de route, kun je op ‘Opslaan’ drukken om de verkorte route op te slaan als een nieuwe route.