Een route verlengen

Om een route uit te breiden, ga je eerst naar het scherm met routegegevens en tik je rechtsonder op het scherm op Bewerken > Routespoor bewerken.

De route wordt in de routeplanner geladen. Zorg ervoor dat het transportmiddel correct is ingesteld.

Uitbreiding van de route aan het einde

Om een route aan het einde uit te breiden, tikt u op het laatste routepunt zodat dit geselecteerd en groen wordt. Je kunt nu een routepunt toevoegen door lang op de kaart te drukken. Er verschijnt een blauw routepunt zoals in het onderstaande voorbeeld:

Route uitbreiden Topo GPS

Zolang je je vinger op de kaart houdt, kun je het blauwe routepunt naar de gewenste locatie slepen.

Als u uw vinger loslaat, wordt er een route getrokken van het groene routepunt naar het toegevoegde routepunt. Het toegevoegde routepunt wordt geselecteerd en groen gekleurd. Een voorbeeld van een uitbreiding van de route in de bovenstaande afbeelding is hieronder weergegeven.

Route uitbreiden Topo GPS

De route wordt uitgebreid naar het toegevoegde routepunt.

Als je wilt kun je de route nog verder uitbreiden door meer routepunten toe te voegen.

Je kunt nu de uitgebreide route opslaan door rechtsboven in het scherm op ‘Opslaan’ te drukken. Een opgeslagen route wordt altijd opgeslagen als een nieuwe route.

Route aan het begin uitbreiden

De route aan het begin verlengen is iets ingewikkelder. Verplaats de kaart naar het beginpunt van de route. Stel vervolgens de routeplanner opnieuw in, zodat de route niet meer wordt geladen. Plan het gewenste eerste deel naar het startpunt van de oorspronkelijke route. Als u klaar bent, tikt u op het pictogram ‘Meer’ in de planneroverlay en selecteert u ‘Route toevoegen’. Kies de originele route en kies ‘Join to planner’, zodat de originele route aan de planner wordt toegevoegd.

Je kunt nu de uitgebreide route opslaan door rechtsboven in het scherm op ‘Opslaan’ te drukken.