Routes opnemen

Bij het opnemen van uw route worden alle locaties verzameld die u bezoekt. Als u klaar bent met de opname, kunt u de locaties opslaan als een route.

Om een route vast te leggen, moet u ervoor zorgen dat Topo GPS toegang krijgt tot uw exacte locatie terwijl u de app gebruikt in de iOS-instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > Topo GPS.

Een opname starten

Om een route-opname te starten, moet je de route-pop-up openen (Menu > Routes) en op het item ‘Route opnemen’ tikken. Er verschijnt een pop-up waarin je wordt gevraagd of je een opname wilt starten, zoals in het onderstaande voorbeeld:

Opnamescherm Topo GPS

De opname van een route starten.

Als je in de pop-up op ‘Start’ tikt, wordt de route-opname gestart.

Als alternatief kunt u ook beginnen met het opnemen van een route vanaf het hoofdscherm door op de opnametimer op het dashboard te tikken.

Opname route

Als je een opname hebt gestart, zul je zien dat er een rode lijn op de kaart verschijnt als je beweegt. Deze rode lijn geeft je beweging aan. Een voorbeeld is te zien in de onderstaande figuur:

Opnameroute Topo GPS

Een route opnemen. De rode lijn geeft uw verplaatsing aan.

De opnametimer op het dashboard geeft de duur van de huidige opname aan. In de figuur hierboven is dit 1u06m. Als je op de timer tikt, kun je de opname beëindigen.

De recordafstandsmeter op het dashboard geeft de lengte van een opgenomen route aan. In het voorbeeld hierboven is dit 2,9 km. Als u op de opname-afstandsmeter tikt, wordt de kaart ingezoomd op de opgenomen route.

U kunt de kleur, breedte en transparantie van de opnamelijn aanpassen via Menu > Meer > Instellingen > Stijlen > Opnamelijn.

Tijdens het opnemen kun je je apparaat veilig vergrendelen of overschakelen naar een andere app. Hierdoor wordt de opname niet onderbroken. Bovenaan het scherm kun je zien dat Topo GPS je locatie op de achtergrond gebruikt. Op sommige apparaten krijgt de klok een blauwe achtergrond, op andere apparaten wordt de hele statusbalk blauw. Als je op de blauwe klok of de blauwe statusbalk tikt, keer je terug naar Topo GPS.

Als u op de lijn van de opgenomen route op de hoofdkaart tikt, wordt het opnamescherm geopend. U kunt een live hoogte- en snelheidsprofiel bekijken. U kunt op deze profielen tikken om ze meer in detail te bekijken.

Opnameroute Topo GPS

Het route-opnamescherm met live hoogte- en snelheidsprofielen.

Als u één of meerdere routes op de kaart hebt geladen, kunt u tegelijkertijd een route vastleggen. Hieronder ziet u een voorbeeld:

Opnameroute Topo GPS

Een route opnemen en tonen.

Op het dashboard staat het ‘dtg’-symbool, dit is de afstand die je moet afleggen tot het einde van de blauwe route, wat in het voorbeeld hierboven 1,9 km is. Het ‘rec’-symbool op het dashboard geeft de lengte van de opgenomen route aan, namelijk 2,9 km in het bovenstaande voorbeeld. Als u op het ‘rec’-symbool tikt, wordt de kaart ingezoomd op de opgenomen route. Als u op het ‘dtg’-symbool tikt, wordt de kaart ingezoomd naar de blauwe route.

Tijdens het opnemen van een route wordt uw locatie elke seconde zo nauwkeurig mogelijk bepaald.

Batterijgebruik

Het opnemen van een route kost behoorlijk wat energie. Controleer daarom regelmatig je batterijniveau tijdens het opnemen om er zeker van te zijn dat je apparaat niet zonder stroom komt te zitten. Pauzeer of beëindig een opname wanneer je niet meer beweegt. Op een typisch modern iOS-apparaat kost het opnemen ongeveer 6-8% van de batterij per uur. Met een batterij van goede kwaliteit is het mogelijk om een reis van maximaal 10 - 12 uur op te nemen. Voor langere opnames moet je je batterij opladen, bijvoorbeeld met een powerbank.

De hoeveelheid batterijgebruik hangt echt af van de kwaliteit en grootte van je batterij en van de andere dingen die je doet tijdens het opnemen. Het scherm uitzetten kan een groot verschil maken. U kunt ook de schakelaar ‘Cover camera’ inschakelen in het gedeelte Beeldscherm uitschakelen van de instellingen.

Als u de opgenomen route hebt opgeslagen, kunt u in het scherm met aanvullende routegegevens bekijken hoeveel batterijpercentage is gebruikt. Om de aanvullende routegegevens te openen, opent u het scherm met routegegevens en tikt u vervolgens op het titelgedeelte net onder de kaart.

Opname beëindigen

U kunt een opname van een route beëindigen door op de routeknop of op Menu > Routes te tikken om de pop-up met routes te openen. Tik vervolgens op ‘Opname stoppen’. Of tik op de opnametimer op het dashboard of tik op ‘Opname stoppen’ in het opnamescherm. Het opnamescherm kan worden geopend door op de lijn van de opgenomen route op de kaart te tikken.

Er verschijnt een pop-up waarin u wordt gevraagd de opname te stoppen, zoals in het onderstaande voorbeeld:

Stop routeopname Topo GPS

De route opname beëindigen.

Als u op ‘Stop’ drukt, wordt de opname beëindigd en wordt er een scherm weergegeven waarin u de opgenomen route kunt opslaan.

Opname pauzeren

Als u op ‘Pauze’ drukt in de pop-up die verschijnt bij het beëindigen van een routeopname, wordt de opname gepauzeerd.

De opnametimer op het dashboard wordt tijdens een pauze ingesteld op ‘–:–’. De opname afstandsmeter toont de opgenomen afstand zoals u hieronder kunt zien:

Routeopname pauzeren Topo GPS

De opname van een route is gepauzeerd, wat te zien is van de opnametimer en opnameafstandsmeter.

Opname herstarten

Om een gepauzeerde opname te herstarten, tikt u op de opnametimer of op de knop ‘Herstart opnemen’ in het opnamescherm. De volgende pop-up verschijnt dan:

Herstart opgenomen route Topo GPS

De opname van een route herstarten.

Als u op ‘Herstart’ drukt, wordt de opname voortgezet. Als u op ‘Stop’ drukt, wordt de opname van een route voltooid en krijgt u de mogelijkheid om de opgenomen route op te slaan.

Opname opslaan

Als u de opname van een route hebt gestopt, verschijnt er een scherm waarin u de opgenomen route kunt opslaan. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven:

Opgeslagen route Topo GPS

Een opgenomen route opslaan.

In dit scherm kunt u achtereenvolgens de titel, de auteur en een omschrijving invoeren.

Op basis van het begin- en eindpunt van de route wordt een automatische suggestie gedaan voor de routetitel. Deze suggestie verschijnt in het titelveld als u zelf geen titel invoert. Als u geen titel invoert, wordt de suggestie gebruikt bij het opslaan van de route.

Om ervoor te zorgen dat de automatische titelsuggestie goed functioneert, moet de optie ‘Adressen - Automatisch zoeken’ zijn ingeschakeld in de instellingen.

Als u op ‘>’ aan de rechterkant van de titel drukt, kunt u een URL toevoegen.

Als u op ‘>’ aan de rechterkant van de auteur drukt, kunt u contactgegevens en copyright- en licentiegegevens toevoegen. Als u een route opslaat, worden ook de auteurs- en auteursrechtelijke gegevens opgeslagen voor toekomstig gebruik. Als u een nieuwe route vastlegt of plant, worden dezelfde auteurs- en auteursrechtelijke gegevens al ingevuld. Daarom hoeft u deze gegevens niet opnieuw in te voeren bij het opslaan van de volgende opgenomen route.

U kunt het routetype wijzigen door op het routetypeveld te drukken. Als u de route opslaat, wordt het huidige routetype gebruikt als suggestie voor het routetype voor de volgende opgeslagen route. Als je bijvoorbeeld alleen fietsroutes opneemt, hoef je het routetype dus maar één keer in te stellen.

Met de instelling ‘Tussenpunten opnemen’ kunt u bepalen welke routepunten die momenteel op de kaart op het hoofdscherm worden weergegeven, worden opgenomen in de opgeslagen route. Door op deze instelling te tikken kunt u kiezen tussen: alle routepunten op de kaart, routepunten in de buurt van de route, routepunten die tijdens de opname zijn gemaakt en geen routepunten. Het getal tussen haakjes geeft het aantal routepunten aan dat moet worden toegevoegd. We raden aan om ‘Voeg tussenpunten toe’ in te stellen op ‘routepunten die tijdens de opname zijn aangemaakt’. Dan worden alleen routepunten toegevoegd die op de kaart zijn geladen en tijdens de opname zijn aangemaakt, aan de route. Dit zorgt ervoor dat er geen irrelevante routepunten worden toegevoegd, waarbij bijvoorbeeld foto’s van een andere dag aan de route worden toegevoegd. Als u kiest voor ‘routepunten in de buurt van de route’, kunt u de maximale afstand van de routepunten tot de route bepalen. Wees voorzichtig met het instellen van de waarde op ‘Alle routepunten’. Dit kan leiden tot het toevoegen van routepunten die ver weg liggen en dus niet relevant zijn voor de opgeslagen route.

Als u klaar bent kunt u rechtsboven op ‘Bewaar’ drukken om de opgenomen route op te slaan. Als u de route niet wilt opslaan, kun u linksboven op ‘Annuleren’ drukken.

De route wordt opgeslagen in de map die momenteel is geopend in het scherm met opgeslagen routes.

Nadat u de opgenomen route hebt opgeslagen, verschijnt er een pop-up waarin juwordt gevraagd of u uw route wilt delen met Topo GPS of met een andere app (tik hiervoor op ‘Meer). Als u de opgenomen route niet wilt delen, kunt u op ‘Annuleren’ tikken.

Als u kiest voor Topo GPS kunt u uw route delen met andere Topo GPS-gebruikers, zodat ze uw opgenomen route kunnen importeren.

Het is ook mogelijk om de opgenomen route later te delen.

Direct na het opslaan van de route wordt het scherm met routegegevens weergegeven. Hier kunt u de details van de route bekijken en bewerken en de opgenomen route op de kaart laden door op de kaartknop rechtsboven in dit scherm te tikken.

U kunt de opgenomen route ook op een later tijdstip op de kaart laden.