Registrering rutter

När du registrerar din rutt samlas alla platser du besöker in. Om du avslutar inspelningen kan du spara platserna som en rutt.

För att spela in en rutt måste du se till att Topo GPS ges tillgång till din exakta plats när du använder appen i iOS-inställningarna.

Starta en inspelning

För att starta en rutteinspelning måste du öppna ruttskärmen och välja fliken ”Record”. Ett exempel är nedan:

Rekordskärm Topo GPS

Skärmen för ruttinspelning.

På fliken ”Spela in” på ruttskärmen kan du starta en rutteinspelning genom att trycka på knappen ”Record route”.

Alternativt kan du också börja spela in en rutt från :ref:`huvudskärmen <sec-main-screen>`genom att trycka på :ref:`inspelningstimern <ss-rec-timer>`på instrumentpanelen. Ett popup-fönster visas där du tillfrågas om du vill starta en inspelning som i exemplet nedan:

Rekordskärm Topo GPS

Starta en rutteinspelning från instrumentpanelen.

Om du trycker på ”Start” startas ruttinspelningen.

Inspelning rutt

Om du har startat en inspelning och återgå till huvudskärmen ser du att en röd linje visas på kartan om du rör dig. Den röda linjen indikerar din rörelse. Ett exempel visas i figuren nedan:

Inspelning väg Topo GPS

Spela in en rutt. Den röda linjen indikerar din rörelse.

Inspelningstimeren på instrumentpanelen anger tiden du spelar in. I figuren ovan är detta 0h17m. Om du trycker på timern kan du avsluta inspelningen.

Rekordavståndsmätaren på instrumentpanelen anger längden på en inspelad väg. I exemplet ovan är detta 778 m. Om du trycker på rekordavståndsmätaren zoomas kartan till den inspelade rutten.

Du kan ändra färg, bredd och genomskinlighet för postraden i inställningarna.

Under inspelningen kan du säkert låsa enheten eller växla till en annan app. Detta avbryter inte inspelningen. Längst upp på skärmen kan du se att Topo GPS använder din plats i bakgrunden. I vissa enheter får klockan en blå bakgrund, på andra enheter blir hela statusfältet blått. Om du trycker på den blå klockan eller den blå statusraden kommer du tillbaka till Topo GPS.

Om du trycker på linjen för den inspelade rutten på huvudkartan öppnas inspelningsskärmen. Du kan visa en live-höjd- och hastighetsprofil. Du kan trycka på dessa profiler för att visa dem mer detaljerat.

Om du har laddat en eller flera rutter på kartan kan du registrera en rutt samtidigt. Ett exempel visas nedan:

Inspelning väg Topo GPS

Spela in och visa en rutt.

Den blå linjen indikerar den laddade vägen med en längd av 1,9 km, den röda linjen den inspelade rutten med en längd av 778 m.

Att spela in en rutt kommer att kosta en avsevärd mängd energi, därför regelbundet kontrollera batterinivån när du spelar in en rutt för att se till att du inte har slut på ström. Pausa eller avsluta en inspelning om du inte längre rör dig.

Avsluta inspelning

Du kan avsluta en inspelning av en rutt genom att trycka på inspelningstimern på instrumentpanelen eller genom att trycka på ”Sluta spela in” på inspelningsskärmen. Inspelningsskärmen kan öppnas genom att trycka på linjen för den inspelade rutten på kartan och genom att välja fliken post i ruttskärmen.

Ett popup-fönster visas där du uppmanas att stoppa inspelningen som i exemplet nedan:

Stoppa rutt inspelning Topo

Avslutar inspelning av en väg.

Om du trycker på ”Stopp” avslutas inspelningen och en skärm visas där du kan spara den inspelade rutten.

Pausa inspelningen

Om du trycker på ”Paus” i popup-fönstret som visas när du :ref:`avslutar en rutteinspelning <ss-route-record-end>`pausas inspelningen.

Inspelningstimern på instrumentpanelen ställs in på ”—: —” under en paus. :ref: `Recordavståndsmätaren visar det registrerade avståndet som du kan se nedan:

Pausa väginspelning Topo GPS

Inspelningen av en rutt är pausad, vilket kan ses från inspelningsklockan och inspelningsavståndsmätaren.

Starta om inspelning

För att starta om en pausad inspelning har du tryck på inspelningstimer eller knappen ”Starta om inspelning” längst upp på inspelningsskärmen. Följande popup-fönster visas sedan:

Starta om inspelad rutt Topo GPS

Starta om inspelningen av en rutt.

Om du trycker på ”Starta om” fortsätter inspelningen. Om du trycker på ”Stopp” kommer inspelningen av en rutt att slutföras och du får möjlighet att spara den inspelade rutten.

Sparar inspelning

Om du har stoppat inspelningen av en rutt visas en skärm där du kan spara den inspelade rutten. Ett exempel visas nedan:

Spara inspelad väg Topo GPS

Sparar en inspelad rutt.

På den här skärmen kan du därefter skriva in titeln, författaren och en beskrivning.

Baserat på ruttens start- och slutpunkt kommer ett automatiskt förslag till ruttens titel att läggas fram. Förslaget visas i titelfältet om du inte själv skriver in en titel. Om du inte skriver in en titel används förslaget när du sparar rutten.

För att säkerställa att automatiska titelförslag fungerar korrekt bör alternativet ”Adresser - Sök automatiskt” aktiveras i inställningarna .

Om du trycker på ’>’ till höger om titeln kan du lägga till en webbadress.

Om du trycker på ’>’ till höger om författaren kan du lägga till kontaktinformation samt information om upphovsrätt och licens. Om du sparar en rutt sparas också upphovsrätts- och upphovsrättsinformationen för framtida bruk. Om du registrerar eller planerar en ny rutt kommer samma upphovsrätts- och upphovsrättsinformation redan att fyllas i. Därför behöver du inte ange dessa uppgifter igen när du sparar nästa inspelade rutt.

Du kan ändra rutttypen genom att trycka på fältet för rutttyp. Om du sparar rutten kommer den aktuella rutttypen att användas som ett förslag för nästa sparade rutt. Om du till exempel bara registrerar cykelvägar behöver du därför bara ange rutttypen en gång.

Waypoints som för närvarande visas på kartan kan inkluderas i rutten med inställningen ”Inkludera waypoints”. Om du trycker på den här inställningen kan du ändra den. Du kan välja mellan att inkludera alla waypoints som finns på kartan, waypoints nära rutten och inga waypoints. Om du väljer för waypoints nära rutten kan du bestämma det maximala avståndet för waypoints till rutten. Var försiktig med att ställa in den här inställningen på alla waypoints, eftersom det kan leda till att waypoints läggs till som är långt ett sätt och därmed irrelevanta för en rutt.

Om du är redo att skriva in fälten kan du trycka på ”Spara” längst upp till höger för att spara den inspelade rutten. Om du inte vill spara rutten kan du trycka på ”Avbryt” längst upp till vänster.

Rutten sparas i mappen som för närvarande öppnas på ruttfliken på ruttskärmen.

När du har sparat den inspelade rutten visas ett popup-fönster som frågar dig om du vill dela din rutt med Topo GPS eller med en annan app (för detta tryck ’Mer). Om du inte vill dela den inspelade rutten kan du trycka på ”Avsluta”.

Om du väljer Topo GPS kan du dela din rutt med andra Topo GPS-användare, så att de kan importera din inspelade rutt.

Det är också möjligt att dela den inspelade rutten senare.

Skärmen som visas är skärmen för ruttinformation. Du kan ladda den inspelade rutten på kartan genom att trycka på knappen Visa på kartan högst upp till höger på den här skärmen.

Du kan också ladda den inspelade rutten på kartan vid ett senare tillfälle.