Rutter

En rutt är en samling punkter som kan visas som en kurva på kartan. En rutt kan ha ytterligare information som en beskrivning och foton som kan visas på ruttinformationsskärmen.

I Topo GPS kan du importera, planera, generera, spela in, och exportera rutter. Allt detta kan göras via popup-rutterna. Du kan öppna popupfönstret för rutter genom att antingen trycka på ruttknappen på instrumentpanelen eller genom att trycka på Meny > Rutter.