Ladda ner kartpaneler för en rutt

Du kan ladda ner kartbrickorna på en rutt genom att bläddra ner på ruttinformationsskärmen till avsnittet ”Brickor på aktuell karta”. Den aktuella kartan är den karta som för närvarande används på huvudskärmen. Om rutten inte ligger i kartans täckningsområde visas inte avsnittet ”Brickor på aktuell karta”. Ett exempel visas nedan:

Ladda ner kartplattor av en rutt Topo GPS

De procentuella kartplattorna som är tillgängliga offline anger procentandelen kartpaneler som är relevanta för rutten som lagras på din enhet. Denna procentsats gäller endast kartan som för närvarande är synlig på kartskärmen. Om procentsatsen är 100% betyder det att alla kartplattor som behövs för att visa rutten på kartan är tillgängliga offline.

Tryck på knappen ”Ladda ner” för att börja ladda ner kartpanelerna. Det rekommenderas att ladda ner alla kartpaneler på en WiFi-anslutning innan du går utomhus för att följa rutten. I så fall kan du vara säker på att den del av kartan som är relevant för rutten är tillgänglig på alla zoomnivåer, även om du inte är ansluten till internet.

På nedladdningsknappen visas en uppskattning av storleken på nedladdningen och den mängd lagringsutrymme som krävs.

Om du har tryckt på nedladdningsknappen anger knappen hur mycket brickor som återstår att ladda ner. Du kan avbryta nedladdningen genom att trycka på ”Stoppa nedladdning”. Om alla kartbrickor som är relevanta för rutten har laddats ner, kommer knappen att läsa ’Nedladdat helt’.

Även om den procentuella offlineåtkomliga beräkningen är mycket tillförlitlig kan du alltid verifiera om brickorna verkligen är tillgängliga offline. Sätt bara enheten i flygplansläge, ladda rutten på huvudkartan och se om alla kartor runt rutten visas.