Välja rutter

På fliken ”Rutter” på ruttskärmen kan du välja rutter och utföra någon av följande åtgärder på de valda rutterna:

 • Ta bort markerade rutter

 • Flytta markerade rutter till en mapp

 • Exportera valda rutter

 • Ladda valda rutter på kartan

 • Ta bort markerade rutter från kartan

Att välja rutter liknar att välja waypoints.

Öppnar markeringsskärmen

Om du trycker på knappen ”Mer” längst upp till höger på fliken ”Rutter” visas en meny som i bilden nedan.

Välja vägar Topo GPS

Ju mer meny på fliken rutter.

Tryck på ’Select’ i menyn för att öppna valskärmen. Det är också möjligt att öppna urvalsskärmen genom att trycka länge på ett objekt i ruttlistan. Det objektet kommer då att väljas omedelbart. Ett exempel på en urvalsskärm visas nedan:

Skärm Topo GPS

Urvalsskärmen där du kan välja rutter.

Välja rutt

Om du vill välja en rutt trycker du på ett ruttobjekt på urvalsskärmen. En bock visas och bakgrunden på ruttraden blir grå för att indikera att den är markerad. Ett exempel där två vägar väljs visas nedan:

Två utvalda rutter Topo GPS

Två utvalda rutter.

Titeln på urvalsskärmen visar hur många objekt som är markerade. Du kan avmarkera en rutt genom att trycka på en markerad rutt. Om du vill välja alla rutter i listan måste du trycka på ”Alla” längst upp till vänster. För att återgå till den vanliga ruttskärmen måste du trycka på ”Avbryta”.

För att snabbt välja flera rutter kan du trycka länge på ett objekt, lämna fingret på listan och sedan gå uppåt eller nedåt. På samma sätt kan du snabbt avmarkera flera objekt.

Utföra en åtgärd

Om du har gjort ett val kan du utföra en åtgärd med en av knapparna i verktygsfältet längst ned på skärmen. Verktygsfältsknapparna är från vänster till höger:

 • Knapp för papperskorgen: Om du trycker på den här knappen kommer ett popup-fönster att fråga om du vill ta bort de valda rutterna från din enhet (och iCloud om aktiverat). Om du trycker på ”Ta bort” kommer de valda rutterna att tas bort.

 • Mappknapp: Om du trycker på den här knappen öppnas en skärm med katalogträdet. Du kan välja en mapp och de valda rutterna flyttas till en ny mapp.

 • Exportknapp: Om du trycker på den här knappen visas popup-fönstret för export. I det här popup-fönstret kan du välja vilken typ av data som ska exporteras och ändra exportinställningarna. Om du trycker på ”Exportera” i exportpopup-fönstret exporteras de valda rutterna. Ett annat popup-fönster med appar och åtgärder visas. Om du trycker på en app eller åtgärd hanteras resultatet av exporten av appen eller åtgärden.

 • Kartknapp: Om du trycker på den här knappen laddas de valda rutterna på kartan. Kartan zoomar automatiskt till de valda rutterna och du kommer tillbaka till kartan.

 • Mer knapp: Om du trycker på knappen mer i verktygsraden längst ner visas en meny där du kan välja följande åtgärder:

  • Ta bort från kartan: Om du trycker på den här knappen tas de valda rutterna bort från kartan.