Välja waypoints

waypoint-skärmen (Meny > Waypoints) kan du välja waypoints och utföra någon av följande åtgärder på de valda waypoints:

 • Ta bort markerade waypoints

 • Flytta markerade waypoints till en mapp

 • Exportera markerade waypoints

 • Ladda valda waypoints på kartan

 • Ändra ikon för markerade waypoints

 • Ta bort markerade waypoints från kartan

Att välja waypoints liknar att välja rutter.

Öppnar markeringsskärmen

För att öppna urvalsskärmen och välja knytnäve waypoint, du måste trycka länge på ett waypointobjekt du vill välja. Alternativt kan du trycka på knappen ’Mer’ längst upp till höger på skärmen och sedan trycka på ’Välj’.

Om du vill välja fler waypoints trycker du på ett waypointobjekt på urvalsskärmen. En bock visas och bakgrunden till waypointobjektet blir grå för att indikera att det är markerat. Ett exempel där tre waypoints väljs visas nedan:

Två utvalda waypooints Topo GPS

Tre valda waypoints.

Titeln på urvalsskärmen visar hur många objekt som är markerade. Du kan avmarkera en waypoint som trycker på en markerad. Om du vill välja alla waypoints i listan måste du trycka på ”All” längst upp till vänster. För att återgå till den vanliga waypoint-skärmen måste du trycka på ”Avbryta”.

För att snabbt välja flera waypoints kan du trycka länge på ett objekt, lämna fingret på listan och sedan gå uppåt eller nedåt. På samma sätt kan du snabbt avmarkera flera objekt.

Om du trycker på ”Alla” längst upp till vänster på urvalsskärmen kommer alla listade objekt att väljas.

Det kan vara användbart att först använda filter, och söka nyckelord, och sortera waypoints, innan du väljer önskade waypoints.

Om du väljer en waypoint-mapp utförs den tillämpade åtgärden rekursivt till innehållet i mappen. Om du till exempel väljer en mapp genom att trycka länge på mappen på waypoints-skärmen och sedan trycka på kartikonen längst ner på skärmen, laddas alla waypoints i mappen på kartan.

Utföra en åtgärd

Om du har valt waypoints kan du utföra en åtgärd med en av knapparna i verktygsfältet längst ned på skärmen. Knapparna i verktygsfältet är från vänster till höger:

 • Papperskorgsknapp: Om du trycker på den här knappen kommer ett popup-fönster att fråga om du vill ta bort de valda waypoints från din enhet (och iCloud om aktiverat). Om du trycker på ”Ta bort” kommer de valda waypoints att tas bort från din enhet. Detta kan inte ångras.

 • Mappknapp: Om du trycker på den här knappen öppnas en skärm med mappträdet. Du kan välja en mapp och de valda waypoints flyttas till en annan mapp.

 • Export-knapp: Om du trycker på den här knappen visas popup-fönstret för export. I det här popup-fönstret kan du välja vilken typ av data som ska exporteras och ändra exportinställningarna. Om du trycker på ”Exportera” i popup-fönstret exporteras de valda waypoints. En annan popup med appar och åtgärder visas. Om du trycker på en app eller åtgärd hanteras resultatet av exporten av appen eller åtgärden.

 • Kartknapp: Om du trycker på den här knappen laddas de valda waypoints på kartan. Kartan zoomar automatiskt till valda waypoints och du kommer tillbaka till kartan.

 • Knappen Mer: Om du trycker på mer-knappen i det nedre verktygsfältet visas en meny där du kan välja följande åtgärder:

  • Ta bort från kartan: Om du trycker på den här knappen tas de valda waypointarna bort från kartan.

  • Ändra ikon: Om du trycker på den här knappen öppnas skärmen waypoint ikoner. Du kan trycka på en ikon på den här skärmen för att ändra ikonen för de valda waypoints.

Som ett exempel kommer vi nu att ladda de tre valda waypoints från exemplet ovan på kartan genom att trycka på kartikonen. Kartskärmen visas och kartan zoomas till de tre valda waypoints som du kan se i bilden nedan:

Välja waypoints Topo GPS

Waypoints”B”, ”C”, och”D” har laddats på kartan.