Ladda waypoints

För att ladda waypoints som sparas på din enhet på kartan måste du först öppna waypoint-skärmen. Du kan öppna waypoints skärmen genom att trycka på ’Waypoints’ i menyn. Ett exempel på waypoint-skärmen visas nedan:

Ladda waypoints Topo GPS

Waypoints skärmen (Meny > Waypoints).

Waypoints skärmen visar listan över waypoints som lagras lokalt på din enhet. På vänster sida avbildas ikonen för waypoint, i detta fall en röd cirkel. Bredvid det ser du titeln. Under titeln hittar du information om plats och skapande datum. Om du trycker på ett objekt i listan laddas motsvarande waypoint på kartan och du kommer tillbaka till kartskärmen.

Som ett exempel kommer vi nu att ladda waypoint ”Waypoint A”. När du har tryckt på ”Waypoint A” -objektet i waypoint-listan återgår du till kartan och situationen blir då följande:

Ladda waypoints Topo GPS

Vägpunkten ”Waypoint A” har laddats på kartan.

I figuren kan du se att en waypoint visas på kartan med en röd cirkel ikon och en titel. Om du trycker på ikonen för en waypoints kan du se waypoint-informationsskärmen.

Waypoints som läses in på kartan får en grå bakgrundsfärg på waypoint-skärmen. Ett exempel visas nedan:

Ladda waypoints Topo GPS

Den grå bakgrundsfärgen indikerar att waypoint ”Waypoint A” har laddats på kartan.

Det är också möjligt att ladda flera waypoints på kartan samtidigt. Detta förklaras i detalj i avsnittet:ref:ss-waypoints-select. Sammanfattat: tryck länge på ett waypointobjekt på waypoints-skärmen för att öppna markeringsläget. Välj sedan de andra önskade waypoints genom att trycka på dem. Tryck sedan på ”Karta” -knappen längst ner på skärmen för att ladda de valda waypoints på kartan.

I nästa avsnitt kommer vi att förklara hur du tar bort waypoints från kartan.

Överlappande waypoints

Om det finns två waypoints nära varandra, ikonerna kan överlappa varandra när de zoomas ut tillräckligt långt. Istället visar Topo GPS bara den senaste tillagda waypoint och den andra waypoint visas inte. Den underliggande andra waypoint visas bara om du zoomar in tillräckligt långt. Om waypoints inte dyker upp när du zoomar in maximalt kan du försöka utöka den maximala tillåtna zoomen på kartan i Topo GPS-inställningarna.