Snabbåtgärder för Waypoint

Om du trycker länge på en waypoint-ikon på huvudkartan visas en snabbåtgärdsmeny som i bilden nedan:

Snabbåtgärder på en waypoint

Snabbåtgärdsmenyn som visas när du trycker länge på en waypoint.

Du kan använda snabbåtgärdsmenyn för att visa waypoint-detaljer, :ref:`dela waypoint <ss-waypoints-exporting>`eller ta bort waypoint från kartan.