Snabbåtgärder för Waypoint

Om du trycker länge på en waypoint-ikon på huvudkartan visas en snabbåtgärdsmeny som i bilden nedan:

Snabbåtgärder på en waypoint

Snabbåtgärdsmenyn som visas när du trycker länge på en waypoint.

Du kan använda snabbåtgärdsmenyn för att visa information om waypoint, dela waypoint och ta bort waypoint från kartan.

För att interagera snabbt med denna popup, tryck länge på en waypoint-ikon, håll fingret på skärmen och flytta det till önskat objekt i popupen. Släpp sedan fingret.