Exportera waypoints

Om du vill exportera en enda waypoint öppnar du waypoint-informationsskärmen och trycker på exportikonen i det nedre verktygsfältet.

Om du vill exportera flera waypoints öppnar du skärmen waypoints (Meny > Waypoints). Öppna sedan skärmen för val av waypoint genom att trycka på Mer > Välj. Det kan vara användbart att använda filter och/eller ett sökord. Välj önskade waypoints och mappar och tryck på exportikonen i det nedre verktygsfältet.

Om du vill exportera waypoints som är inlästa på den aktuella synliga delen av huvudkartskärmen trycker du på Meny > Kartor > Exportera synliga objekt. Observera att du då också kan exportera rutter om de visas på kartan.

Efter att ha tryckt på exportknappen visas exportpopup-fönstret i alla fall, ett exempel visas nedan:

Exportera popup Topo GPS

Popup-fönstret för export.

I popup-fönstret för export kan du välja vilken typ av data som ska exporteras. Den typ av exporterade data kan vara vilken kombination som helst av följande:

  • Geodata: Om du inkluderar ’Geodata’ exporteras en datafil som innehåller waypoint (s). Filformatet visas i undertexten på geodata-objektet. I exemplet ovan är det gpx.zip. Om du trycker på inställningar kan du ändra dataformatet. Filformat som stöds för export av waypoints är gpx, gpx.zip, kml, kmz, geojson, geojson.zip, csv och csv.zip. Om du väljer geojson eller csv kan du också välja rumsligt referenssystem (koordinattyp) i exportinställningarna.

  • Foton: Om du inkluderar ”Bilder” kommer bilderna på waypoint (s) att exporteras också. Denna artikel är inte tillgänglig om det inte finns några foton. Om du har aktiverat komprimering i exportinställningarna ingår fotona i zip-filen eller kmz-filen.

  • Karta: Om du inkluderar ”Karta” exporteras en karta över waypoint (s). Kartans pixelstorlek och dataformatet visas i undertexten. Du kan ändra pixelstorlek och dataformat i exportinställningarna. Om du aktiverar omkopplaren ’Anteckna karta’ kan du rita kommentarer på kartan innan du delar den exporterade kartan.

När du har valt vilken typ av data som ska exporteras kan du trycka på ”Exportera” längst ned i exportpopup-fönstret för att exportera waypoint (s). Då visas ett vanligt iOS-popup-fönster där du kan välja en app att skicka exporterade data till. Till exempel iMessage för att skicka waypoint till en vän, eller filappen för att spara waypoint i molnet.

Exportera inställningar

I popup-fönstret för export kan du också ändra exportinställningarna genom att trycka på knappen ”Inställningar” längst upp till höger i exportpopup-fönstret.

Det första avsnittet på skärmen för exportinställningar handlar om geodata. Här kan du ställa in dataformatet för de waypoint (er) som ska exporteras. Genom att trycka på ’Waypoint-dataformat’ kan du välja mellan gpx, kml, csv och geojson. Du kan bestämma om du vill komprimera data. Om du aktiverar komprimering komprimeras den exporterade geodatafilen. Filstorleken blir mycket mindre än utan komprimering.

Om du exporterar till csv eller geojson kan du också välja det rumsliga referenssystemet (koordinatsystem) som ska användas i exporterade data.

De återstående avsnitten handlar om kartan (bild) som kan exporteras. Du kan välja bildformat för den exporterade kartan. Du kan välja mellan jpg, png och pdf. Du kan ställa in önskad pixelbredd och höjd med skjutreglagen. För att skapa en karta måste kartplattor ibland laddas ner. Du kan avgöra om du vill tillåta mobilnedladdningar av kartplattor.

Exportera alla waypoints

Om du vill exportera alla waypoints som är lagrade på din enhet öppnar du waypoint-skärmen (Meny > Waypoints). Kontrollera att filtret inte är aktivt (filterknappen har en blå kant). Gå till root waypoint-mappen, så att ’Alla waypoints ’visas under sökfältet. Kontrollera att sökfältet är tomt. Öppna sedan waypoint-markeringsskärmen genom att trycka på Mer > Välj. Tryck på ”All” längst upp till vänster för att välja alla waypoints och mappar. Tryck sedan på exportikonen i det nedre verktygsfältet för att öppna popup-fönstret för export. Välj vilken typ av data som ska exporteras i popup-fönstret för export och tryck på ”Exportera”.