Huvudskärmen

Om du öppnar Topo GPS-appen visas en skärm med en karta. Det här är huvudskärmen. Ett exempel visas nedan:

Topo GPS huvudskärm

Huvudskärmen för Topo GPS. Den röda markören anger din aktuella plats.

Längst ner på huvudskärmen hittar du en stapel med mätare som är instrumentpanelen. Om du drar instrumentpanelen uppåt visas menyn.

Den röda markören med pilen i anger din aktuella plats på kartan.

Etiketten längst upp till vänster på kartan visar hur stor andel kartplattor som är tillgängliga offline för det område som för närvarande visas. Genom att trycka på den här etiketten kan du ladda ner kartor för offlineanvändning.

I det nedre högra hörnet av kartan hittar du en skalindikator. Med hjälp av skalindikatorn kan du snabbt uppskatta avståndet mellan två punkter på kartan. Du kan också använda kartlinjalen för att mäta avstånd och vinklar mer exakt.

I det nedre vänstra hörnet av kartan hittar du upphovsrättsinformationen för den aktuella kartan. Om du trycker på den här etiketten visas antingen ett popup-fönster eller direkt på skärmen för information om kartans upphovsrätt. I popup-fönstret kan du välja mellan upphovsrättsinformation eller legend. För vissa kartor visas också en kartfelflik, som du kan använda för att rapportera feedback på kartan.