Lager

Lager är överlägg som kan läggas till på kartan. Lager kan styras via lagerskärmen (Meny > Lager).

Lagerskärmen visar en lista över tillgängliga lager, ett exempel visas nedan:

Lager skärm Topo GPS

Lagerskärmen (Meny > Lager).

Lager med grå bakgrund läses för närvarande in på kartan. Om du trycker på ett objekt utan grå bakgrund kommer det att laddas på kartan och du kommer tillbaka till huvudskärmen. Om du trycker på ett lager med grå bakgrund tas det bort från kartan. Om du vill ta bort alla lager trycker du på ”Mer > Ta bort alla från kartan” på lagerskärmen.

På lagerskärmen kan du alltid komma åt koordinatrutnätslagren. Alternativt kan du köpa ett speciellt lager, som cykelnodenätet eller mountainbike rutter lagret. Det är också möjligt att importera lager i wsf, kml/kmz och geojson format.