Kamera

Om du trycker på Meny > Kamera öppnas kameran. Om du tar ett foto skapas en waypoint på din aktuella plats. Bilden läggs till i waypoint och kan visas genom att öppna waypoint-informationsskärmen.

Bildens pixelstorlek kan ställas in i avsnittet Bildstorlek i inställningen .

Bilden sparas också i ditt bildbibliotek om du ger Topo GPS-åtkomst till valda bilder i ditt bildbibliotek (iOS-inställningar > Topo GPS > Bilder). Fotot som lagras i Topo GPS är alltid en kopia av originalet. Om du tar bort fotot i Topo GPS kommer det inte att tas bort från ditt bildbibliotek. Och även om du tar bort fotot från ditt bildbibliotek, kommer det inte att tas bort från Topo GPS.

Fotot som sparats i Topo GPS och i bildbiblioteket innehåller platsen och riktningen fotot togs i, i EXIF-metadata, från och med version 7.8.0. Om du vill visa i vilken riktning fotot togs i öppnar du först skärmen för waypoint-detaljer. Tryck sedan på bilden för att se det mer detaljerat. Du kan visa riktningen på en karta genom att trycka på informationsknappen i det nedre fältet.

Om du spelar in en rutt kan du inkludera waypoints med bilderna i rutten. Om du sparar den inspelade rutten, se till att inställningen ”Include waypoints” är inställd på ”Near route”. Då kommer alla waypoints med foton som laddas på kartan och är nära rutten att inkluderas i den sparade inspelade rutten.