Din plats

Din plats visas på kartan med positionsmarkören:

Positiemarker Topo GPS

Positionsmarkören

Om du står stilla pekar positionsmarkören i den riktning som du pekar på enheten. Om du rör dig pekar positionsmarkören i den riktning du rör dig i.

Pilen i statusfältet bredvid batteriikonen indikerar att platstjänsterna används för närvarande. Detta kan orsaka snabbare batteriförbrukning än vanligt. Var därför uppmärksam på batterinivån när du använder Topo GPS.

Standardikonen för positionsmarkering är röd. Du kan ändra den till en annan färg via Meny > Mer > Inställningar > Format > Position. Detta kan öka synligheten för positionsmarkören på kartan.

Om du vill centrera kartan på din plats trycker du på mittknappen till vänster på instrumentpanelen.

Skärmen för aktuell plats

Om du trycker på positionsmarkören visas den aktuella platsskärmen. Du kan också öppna den här skärmen genom att trycka länge på positionsknappeninstrumentpanelen.

Skärmen för aktuell plats visar information om din aktuella plats. På den aktuella platsskärmen kan du också spara din aktuella plats i en waypoint och exportera din aktuella plats med knapparna i verktygsraden längst ner. Ett exempel på den aktuella platsskärmen visas nedan:

Aktuell plats screeen Topo GPS

Skärmen för aktuell plats (övre delen).

På skärmen för platsinformation hittar du därefter följande information:

 • Karta: En karta över omgivningen på din nuvarande plats. Du kan också zooma och flytta den här kartan.

 • Koordinater: Koordinaterna för din nuvarande plats i olika format. Du kan ändra de visade koordinatsystemen genom att trycka på objektet. Om du trycker länge på en koordinat kan du välja den och sedan trycka på ”Dela” för att dela koordinaterna i textformat.

 • Adress: Den ungefärliga adressen till din plats. Om du flyttar den här adressen uppdateras automatiskt. Om du trycker länge på adressen kan du välja och dela den. Om du trycker på ”Redigera” kan du inaktivera automatisk sökning av adresser i den aktuella platsskärmen.

 • Platsnoggrannhet: Noggrannheten för platsbestämningen. Denna noggrannhet innebär att din verkliga plats har stor sannolikhet att vara inuti en cirkel med en radie som är lika med noggrannheten. Om GPS-signalen är bra är platsnoggrannheten 5 m eller mindre.

 • Höjd: Aktuell höjd av anordningen ovanför WGS84-geoiden med noggrannheten.

 • Hastighet: Den aktuella hastigheten på enheten.

 • Kurs: Den riktning som avser den sanna norr där anordningen rör sig.

 • Enhetsrubrik: Riktningen i förhållande till den sanna norr som anordningen pekar på.

 • Tidsstämpel: Den exakta tiden då den visade platsen hämtades.

Ändra skärmen för aktuell plats

Genom att trycka på ”Redigera” längst upp till höger på den aktuella platsskärmen kan du redigera ordningen på elementen som visas på den aktuella platsskärmen.

Genom att dra handtagen på höger sida kan ordningen på elementen ändras.

Genom att trycka på ”Visade koordinattyper” kan de visade koordinattyperna ställas in så att endast koordinatsystem som är intresserade av dig visas.

Spara aktuell plats

Genom att trycka på ”Spara” längst ned till höger på den aktuella platsskärmen kan du spara din aktuella position som en waypoint. Waypoint får en titel baserad på inställningar som du kan ändra genom att trycka på ”Redigera > Waypoint-titel” på den aktuella platsskärmen. Den automatiska waypoint-titeln kan ställas in på antingen:

 • Tid: Aktuell tid

 • Datum och tid: aktuellt datum och klockslag

 • Nummer (nästa:..): Ett nummer. Om du trycker på ”Återställ” återställs den till 1. Den här inställningen är användbar om du vill spara din plats flera gånger och numrera waypoints.

Om du trycker på ”Spara” sparas din nuvarande position omedelbart som en waypoint och läggs till på kartan. Ett popup-fönster visar att waypoint sparades framgångsrikt, vilket du kan se i figuren nedan:

Spara aktuell plats som waypoint Topo GPS

Spara din nuvarande plats som en waypoint.

Skapa waypoint på aktuell plats

Genom att trycka på ”Skapa waypoint” i det nedre verktygsfältet på den aktuella platsskärmen kan du skapa en waypoint på den aktuella platsen. Skillnaden mellan att trycka på ”Spara” är att det är långsammare, men nu dyker en waypoint skapningsskärm upp där du kan skriva in titeln, beskrivningen och ändra ikonen. Detta är samma skärm som visas när du skapar en waypoint från kartan.

Dela aktuell plats

Genom att trycka på ”Dela” längst ned till vänster på den aktuella platsskärmen kan du dela din plats. Ett popup-fönster för export visas precis som vad som händer när du exporterar waypoints.

Skärmen för aktuell plats

Om du trycker länge på positionsmarkeringsikonen visas en snabbåtgärdsskärm.

Aktuell plats screeen Topo GPS

Spara din nuvarande plats som en waypoint.

På snabbåtgärdsskärmen för den aktuella platsen kan du välja att visa information, dela din aktuella plats, skapa en waypoint på din aktuella plats eller spara den aktuella platsen som en waypoint.