Uw locatie

Uw locatie wordt op de kaart weergegeven met de positiemarker:

Positiemarker Topo GPS

De positiemarker

Als u stilstaat, wijst de positiemarker in de richting waarin u uw apparaat richt. Als u beweegt, wijst de positiemarkering in de richting waarin u zich beweegt.

De pijl in de statusbalk naast het batterijpictogram geeft aan dat de locatievoorzieningen momenteel in gebruik zijn. Dit kan leiden tot een sneller batterijverbruik dan normaal. Let daarom op het batterijniveau bij het gebruik van Topo GPS.

Het standaard positiemarker symbool is rood, u kunt deze in een andere kleur wijzigen via Menu > Meer > Instellingen > Stijlen > Positie. Dit kan de zichtbaarheid van de positiemarker op de kaart vergroten.

Als u de kaart op uw locatie wilt centreren, tikt u op de centreer knop aan de linkerkant van het dashboard.

Huidig locatiescherm

Als u op de positiemarkering tikt, verschijnt het huidige locatiescherm. Je kunt dit scherm ook openen door lang op de positieknop op het dashboard te drukken.

Het locatiescherm toont details van uw huidige locatie. In het locatiescherm kunt u uw huidige locatie ook opslaan als een waypoint en uw huidige locatie exporteren met de knoppen in de onderste werkbalk. Hieronder wordt een voorbeeld van het locatiescherm weergegeven:

Locatiescherm Topo GPS

Het locatiescherm (bovenste deel).

In het scherm met locatiegegevens vindt u vervolgens de volgende informatie:

 • Kaart: Een kaart van de omgeving van uw huidige locatie. U kunt ook inzoomen en deze kaart verplaatsen.

 • Coördinaten: De coördinaten van je huidige locatie in verschillende formaten. U kunt de weergegeven coördinatenstelsels wijzigen door op het item te tikken. Als u lang op een coördinaat drukt, kunt u deze selecteren en vervolgens op ‘Delen’ drukken om de coördinaten in tekstueel formaat te delen.

 • Adres: Het geschatte adres van je locatie. Als u zich verplaatst, wordt dit adres automatisch bijgewerkt. Als u lang op het adres drukt, kunt u het selecteren en delen. Als u op ‘Bewerken’ drukt, kunt u het automatisch opzoeken van adressen uitschakelen in het locatiescherm.

 • Nauwkeurigheid van de locatie: De nauwkeurigheid van de locatiebepaling. Deze nauwkeurigheid betekent dat je ware locatie een grote kans heeft dat je in een cirkel zit met een straal die gelijk is aan de nauwkeurigheid. Als het GPS-signaal goed is, is de locatienauwkeurigheid 5 m of minder.

 • Hoogte: De huidige hoogte van het apparaat boven de WGS84 geoïde met de nauwkeurigheid.

 • Snelheid: De huidige snelheid van het apparaat.

 • Bewegingsrichting: De richting ten opzicht van het ware noorden waarin het apparaat beweegt.

 • Apparaatrichting: De richting ten opzichte van het ware noorden waarin het apparaat wijst.

 • Tijd: Het exacte tijdstip waarop de weergegeven locatie werd verkregen.

Locatiescherm wijzigen

Door rechtsboven in het locatiescherm op ‘Bewerken’ te tikken, kun je de volgorde bewerken van de elementen die in het locatiescherm verschijnen.

Door de handgrepen aan de rechterkant te slepen, kan de volgorde van de elementen worden aangepast.

Door op ‘Getoonde coördinatentypen ‘te tikken, kunnen de weergegeven coördinatentypen zo worden ingesteld dat alleen coördinatensystemen worden weergegeven die u interesseren.

Huidige locatie opslaan

Door rechtsonder in het locatiescherm op ‘Opslaan’ te tikken, kunt u uw huidige positie opslaan als waypoint. Het waypoint krijgt een titel op basis van instellingen die u kunt wijzigen door in het huidige locatiescherm op ‘Bewerken > Waypoint titel’ te tikken. De automatische waypoint titel kan worden ingesteld op:

 • Tijd: De huidige tijd

 • Datum en tijd: De huidige datum en tijd

 • Nummer (volgende:..): Een nummer. Als je op ‘Reset’ drukt, wordt deze teruggezet naar 1. Deze instelling is handig als u uw locatie meerdere keren wilt opslaan en de waypoints wilt nummeren.

Als u op ‘Opslaan’ drukt, wordt uw huidige positie direct opgeslagen als waypoint en toegevoegd aan de kaart. Een pop-up laat zien dat het waypoint succesvol is opgeslagen, zoals u kunt zien in de onderstaande afbeelding:

Huidige locatie opslaan als waypoint Topo GPS

Uw huidige locatie opslaan als waypoint.

Waypoint maken op de huidige locatie

Door te tikken op ‘Maak waypoint’ in de onderste werkbalk van het huidige locatiescherm kunt u een waypoint maken op de huidige locatie. Het verschil tussen tikken op ‘Opslaan’ is dat het langzamer is, maar nu verschijnt er een scherm voor het maken van waypoint waarin je de titel, beschrijving kunt invoeren en het icoon kunt wijzigen. Dit is hetzelfde scherm dat verschijnt bij het maken van een waypoint vanaf de kaart.

Huidige locatie delen

Door linksonder in het locatiescherm op ‘Delen’ te drukken, kunt u uw locatie delen. Een exportpop-up verschijnt precies zoals wat er gebeurt bij het exporteren van waypoints.

Huidig locatiescherm

Als u lang op het positiemarkeringspictogram drukt, verschijnt er een scherm voor snelle acties.

Locatiescherm Topo GPS

Uw huidige locatie opslaan als waypoint.

In het scherm Snelle acties voor de huidige locatie kunt u ervoor kiezen om de details te bekijken, uw huidige locatie te delen, een waypoint te maken op uw huidige locatie of om de huidige locatie op te slaan als een waypoint.