Coördinaten

Geografische coördinaten zijn een reeks getallen en/of tekens die verwijzen naar een locatie op aarde.

Topo GPS ondersteunt de wereldwijde WGS84 decimale, WGS84 graden minuten, WGS84 graden minuten seconden, UTM en MGRS coördinatensystemen. Daarnaast ondersteunen we verschillende landspecifieke coördinatensystemen, zoals rijksdriehoekscöordinaten (RD) en Lambert 2008 coördinaten.

In Topo GPS kunt u de coördinaten van een punt op de kaart bekijken op het dashboard. U kunt de coördinaten van een waypoint bekijken in het waypointdetailsscherm. Het is ook mogelijk om een coördinatenrooster aan de kaart toe te voegen.

Coördinaten invoeren in verschillende formaten is mogelijk via Menu > Zoeken > Coördinaten. Als u geprint coördinaten hebt, kunt u de coördinaten ook scannen via Menu > Zoeken > Camera.

Om de getoonde coördinatensystemen in te stellen gaat u naar:Menu > Meer > Instellingen > Coördinaten > Weergegeven coördinatensystemen.