Karta legend

En legend ger en förklaring till symbolerna på kartan.

För att visa förklaringen, du måste trycka på kartan copyright knapp. Kartans copyright-knapp är knappen där det står: ’Karta:… ’längst ner till vänster på kartan. Ett popup-fönster visas där du kan trycka på ”Legend”.

Alternativt kan du trycka på ”Kartor” i menyn. Tryck sedan på ’Legend’ i popup-fönstret som visas.

Om du öppnar legenden om en typisk karta ser du följande skärm:

Karta Topo GPS

Kartlegenden skärmen.

Kartan och förklaringen visas samtidigt, så att du lättare kan söka efter symbolernas betydelse på kartan. Du kan bläddra ner i förklaringen för att se fler symboler. Om du drar handtaget i förklarings-popup-fönstret uppåt förstoras förklaringen.

De flesta legender översätts till det språk Topo GPS-appen använder.