Ta bort waypoints från kartan

Du kan ta bort waypoints från kartan, via waypoint-skärmen, snabbåtgärdsmenyn för waypoint och waypoint-informationsskärmen.

Skärmen Waypoints

Via waypoint-skärmen (Meny > Waypoints) kan du ta bort waypoints från kartan. Ett exempel på waypoint-skärmen visas i bilden nedan:

Waypoints ta bort från kartan Topo GPS

Den grå bakgrundsfärgen indikerar att vägpunkten ’Waypoint A’ är laddad på kartan.

Den grå bakgrundsfärgen på waypoint ”Waypoint A” indikerar att den för närvarande är laddad på kartan.

Om du trycker på ett waypoint-objekt som har en grå bakgrundsfärg tas det omedelbart bort från kartan. Den grå bakgrundsfärgen försvinner.

Du kan också ta bort alla inlästa waypoints från kartan på en gång. För detta tryck ”Mer” (den övre högra cirkeln med tre punkter) för att öppna ”Mer” -menyn på waypoints skärmen. Tryck sedan på ”Ta bort alla från kartan” längst ner i menyn.

Waypoints ta bort alla från kartan Topo GPS

Ju mer meny på waypoints skärmen med alternativet ”Ta bort alla från kartan”.

Snabbåtgärdsmenyn Waypoint

Om du trycker länge på en waypoint som läses in på kartan visas en meny bredvid waypoint. Tryck på i den här menyn ”Ta bort från kartan” för att ta bort waypoint från kartan.

Skärmen Waypoint-detaljer

Det är också möjligt att ta bort en waypoint från kartan via waypoint-informationsskärmen. Tryck på waypoint-ikonen för en waypoint som är laddad på kartan för att öppna informationsskärmen. Eller tryck på informationsknappen (i) för en waypoint på waypoint-skärmen för att öppna informationsskärmen. Tryck på ”Ta bort från kartan” uppe till höger på skärmen för waypoint Detail.