Redigera waypoints

För att redigera en waypoint måste du trycka på knappen ”Redigera” längst ned på waypoint-informationsskärmen. Om du trycker på den här knappen visas ett redigeringsfönster på samma sätt som i bilden nedan:

Redigera Waypoints Topo GPS

Ett popup-fönster med fem möjligheter att ändra en waypoint.

Popup-fönstret visar fem möjligheter att ändra waypoint.

Redigera rubrik och beskrivning

Genom att trycka på ” Redigera text” i redigeringsfönstret kan du ändra rubriken och beskrivningen av waypoint. Ett exempel visas nedan:

Redigera Waypoints Topo GPS

Ändring av beskrivningen av waypoint ’Stonehenge’.

För att spara ändringarna måste du trycka på ”Spara” längst upp till höger på skärmen. Du går tillbaka till skärmen för waypoints detaljer som du kan se nedan:

Redigera Waypoints Topo GPS

Beskrivningen av waypoint ”Stonehenge” har ändrats.

Redigera foton

Genom att trycka på knappen ”Redigera bilder” i redigeringsfönstret kan du lägga till foton i waypoint och ta bort foton från waypoint. Om du trycker på den här knappen visas följande skärm.

Tomma bilder skärm Topo GPS

Bilderna skärmen om waypoint inte har foton.

I det nedre verktygsfältet på bildskärmen hittar du tre knappar:

  • Kartknapp: Om du trycker på den här knappen kan du importera foton från bildbiblioteket till waypoint.

  • Kameraknapp: Om du trycker på den här knappen öppnas kameran. Om du tar ett foto kommer det att läggas till waypoint. Du kan också använda Meny > Kamera för detta, sedan skapas en waypoint automatiskt på din aktuella plats och det tagna fotot läggs till i det.

  • Pappersknapp: Om du trycker på den här knappen kan du ta bort fotot som för närvarande visas från en waypoint.

Om du har gjort ändringar i fotona på en waypoint måste du trycka på ”Klar” längst upp till höger för att spara ändringarna. Om du trycker på ”Avbryt” ändras inte bilderna.

De tillagda bilderna kopieras alltid till Topo GPS. Så att ta bort fotot efteråt från ditt fotobibliotek tar inte bort fotot i Topo GPS. Upplösningen på det tillagda fotot kan ställas in via ”Meny > Inställningar > Kamera > Fotostorlek”. Större fotostorlekar kräver mer diskutrymme.

Du kan visa de tillagda fotona på skärmen för waypoint-detaljer. Nedan ser du ett exempel på skärmen ”Stonehenge” waypoint detaljer med ett foto:

Waypoint detaljer skärm Topo GPS

Skärmen för waypoint-detaljer med ett foto.

Om du trycker på ett foto på skärmen för waypoint-detaljer öppnas fotoskärmen med en större version av det knackade fotot. Du kan zooma in på det visade fotot genom att göra en zoomgest med två fingrar. Att dela fotot är möjligt genom att trycka på ”Exportera” -ikonen längst upp till höger. Om du trycker på ”Redigera” längst upp till höger kan du ändra foton på waypoint. Om waypoint har flera foton kan du bläddra igenom tillgängliga foton genom att skjuta det aktuella fotot åt vänster eller till höger. Om du trycker på informationsknappen längst ner visas platsen ett foto togs och om tillgängligt i vilken riktning det togs på en karta.

Redigera koordinater

Genom att trycka på ”Redigera koordinater” i redigeringsfönstret visas samma skärm när du anger koordinater. Om du trycker på ”Spara” längst upp till höger förskjuts waypoint till de angivna koordinaterna.

Flytta på kartan

Genom att trycka på ”Flytta på kartan” i redigeringsfönstret visas en skärm där du kan flytta vägpunktens plats manuellt på en karta. Du måste trycka länge på waypoint och kan dra den till en ny plats. För att spara den nya platsen för waypoint måste du trycka på ”Spara” längst upp till höger på skärmen. I annat fall trycker du på ”Avbryt”.

Ändra ikon

Om du trycker på ’Ändra ikon’ i redigeringsfönstret visas skärmen waypoint ikoner. Skärmen waypoint ikoner innehåller en lista över tillgängliga ikoner. Den aktiva ikonen för waypoint har en grå bakgrund. Om du trycker på en ikon ändras waypointikonen och du återgår till skärmen för waypoint-detaljer. Om önskad ikon inte visas på skärmen för waypointikoner kan du skapa en ny ikon genom att trycka på ”Ny ikon” längst ner på skärmen för waypointikoner.