Organisera waypoints

Du kan hålla dina waypoints organiserade genom att skapa mappar och flytta waypoints till mappar. Det är också möjligt att ändra ordningen på waypoints som visas på waypoints-skärmen om de sorteras i anpassningsbar ordning. Dessutom kan du hålla waypoints organiserade genom att tilldela dem specifika ikoner och filtrera dem på ikonen.

Mappar visas bara på waypoints-skärmen om filtret (under sökfältet) är inaktiverat.

Skapa en mapp

För att skapa en mapp, öppna först waypoints-skärmen (Meny > Waypoints). Tryck sedan på Mer (uppe till höger) > Ny mapp. Den nya mappskärmen öppnas, ett exempel visas nedan:

Ny waypoint-mapp Topo GPS

Skärmen för den nya mappen

För att skapa en mapp måste du ange ett namn för den nya mappen. Standardplatsen för den nyskapade mappen är den aktiva mappen på waypoints-skärmen. Om du vill skapa den nya mappen i en annan mapp måste du trycka på avsnittet ”Plats” och välja en mapp. När du är klar trycker du på ”Spara” för att skapa mappen. Du kommer tillbaka till waypoints-skärmen och den nyskapade mappen visas i listan (om mappen sparas i den aktiva mappen).

Som ett exempel skriver vi in ”Sights” och trycker på ”Spara” för att skapa en ”Sights” -mapp. Waypoints skärmen ser nu ut som följer:

Ny waypoint-mapp Topo GPS

En ”Sights” -mapp har skapats.

Mappen ”Sights” visas på waypoints skärmen med en mappikon.

Flytta waypoints till mapp

För att flytta waypoints till en mapp måste du öppna urvalsskärmen genom att trycka länge på ett objekt på waypoints-skärmen. Välj de objekt som ska flyttas och tryck på mappikonen i det nedre verktygsfältet. Då visas skärmen ”Flytta objekt till mapp”, exempel visas nedan:

Flytta waypoints skärm Topo GPS

Flytta objekt till mappskärmen.

På skärmen ”Flytta objekt till mapp” visas mappträdet. Om du trycker på en mapp flyttas de markerade objekten till den mappen och du kommer tillbaka till waypoint-skärmen.

Som ett exempel kommer vi nu att flytta waypoints ’C’ och ’D’ till mappen ’Sevärdheter’. Efter att ha flyttat de två waypoints som anges ovan ser waypoints-skärmen ut enligt följande:

Waypoints skärm Topo GPS

Waypoints skärmen efter att ha flyttat två waypoints till mappen ’Suckts’.

På waypoints skärmen waypoints ’C’ och ’D’ har försvunnit. De finns nu i mappen ’Sevärdheter’.

Öppna en mapp

Om du vill öppna en mapp trycker du bara på mappobjektet på waypoint-skärmen. Som ett exempel öppnar vi nu mappen ”Suckar”. Waypoints skärmen kommer då att se ut som följer:

En öppnad mapp Topo GPS

Innehållet i mappen ”Sights”.

Waypoints ”C” och ”D” finns nu i mappen ”Sevärdheter”.

Under sökfältet kan du se den aktuella platsen i mappträdet. Om du trycker på ”All waypoints” kommer du tillbaka till rotmappen.

Laddar innehåll i katalogen

Om du vill läsa in alla waypoints i en mapp och dess underordnade mappar trycker du länge på ett mappobjekt på waypoints-skärmen (Meny > Waypoints) för att välja mappen. Tryck sedan på kartikonen i det nedre verktygsfältet för att ladda innehållet i mappen på kartan.

Alternativt trycker du på informationsknappen bredvid en mapp på waypoint-skärmen (Meny > Waypoints). Tryck sedan på ”Visa på kartan” uppe till höger för att ladda alla waypoints på kartan. Du kommer tillbaka till huvudkartskärmen och kartan zoomas till innehållet i mappen.

Ta bort innehållet i mappen från kartan

För att ta bort waypoints i en mapp och dess underordnade mappar från kartan, tryck länge på ett mappobjekt på waypoint-skärmen (Meny > Waypoints) för att gå in i markeringsläget och för att välja mappen. Tryck sedan på knappen i nedre verktygsfältet och tryck sedan på ”Ta bort från kartan”.

Alternativt kan du först trycka på informationsknappen bredvid en mapp på waypoint-skärmen (Meny > Waypoints) för att öppna mappinformationsskärmen. Tryck sedan på ”Ta bort från kartan” längst upp till höger för att ta bort alla waypoints från kartan. Om ”Visas på kartan” visas trycker du först på den för att ladda alla waypoints och går sedan tillbaka till waypoint-skärmen för att öppna mappinformationsskärmen. Tryck sedan på ”Ta bort från kartan” uppe till höger.

Byta namn på mappar

Om du vill byta namn på en mapp öppnar du waypoint-skärmen (Meny > Waypoints) och trycker på informationsknappen bredvid ett mappobjekt för att öppna mappinformationsskärmen. Tryck sedan på ”Redigera” i det nedre verktygsfältet, ändra namnet och tryck på ”Spara”.

Ändra ordning på waypoints

Precis under mappträdet och filterfältet på waypoints-skärmen visas den aktuella sorteringsmetoden. Om du trycker på sorteringsmetoden kan du ändra den. Om den är inställd på ’Anpassningsbar order’ kan du bestämma ordningen på waypoints.

För att ändra ordningen på waypoints i mappen ’Sights’, öppna bara den mappen. Tryck sedan på Mer > Välj för att gå till markeringsläget. Waypoints skärmen ser sedan ut som följer:

En öppnad mapp Topo GPS

Mappen ’Sights’ i urvalsläge.

På höger sida av varje objekt visas ett handtag med tre staplar. Dra ett sådant handtag till önskad position och släpp fingret. Waypoint flyttas sedan i listan till önskad plats. I exemplet nedan har vi flyttat ’C’ till botten.

En öppnad mapp Topo GPS

Innehållet i mappen ”Sevärdheter” efter att ha flyttat ”C” waypoint.