Waypoints ordenen

Je kunt je routepunten geordend houden door mappen te maken en routepunten naar mappen te verplaatsen. Het is ook mogelijk om de volgorde van de routepunten in het scherm met routepunten te wijzigen als ze in aanpasbare volgorde zijn gesorteerd. Daarnaast kun je routepunten geordend houden door ze specifieke pictogrammen toe te wijzen en ze op het pictogram te filteren.

Mappen zijn alleen zichtbaar in het waypoint-scherm als het filter (onder de zoekbalk) is uitgeschakeld.

Een map maken

Om een map aan te maken, open je eerst het waypoints scherm (Menu > Waypoints). Tik vervolgens op Meer (rechtsboven) > Nieuwe map. Het nieuwe mappenscherm wordt geopend, hieronder ziet u een voorbeeld:

Nieuwe waypoint map Topo GPS

Het mapaanmaakscherm

Om een map aan te maken, moet je een naam invoeren voor de nieuwe map. De standaardlocatie van de zojuist aangemaakte map is de huidige actieve map in het waypoints-scherm. Als je de nieuwe map in een andere map wilt aanmaken, moet je op het gedeelte ‘Locatie’ tikken en een map kiezen. Als je klaar bent, tik je op ‘Opslaan’ om de map aan te maken. U keert terug naar het scherm met routepunten en de zojuist aangemaakte map wordt in de lijst weergegeven (als de map is opgeslagen in de huidige actieve map).

Als voorbeeld voeren we ’Hunebedden’ in en drukken we op ‘Opslaan’ om een map ‘Mooie ‘plekken te maken. Het waypointsscherm ziet er nu als volgt uit:

Nieuwe waypoint map Topo GPS

Er is een map ‘Hunebedden’ gemaakt.

De map ‘Hunebedden’ wordt in het waypointsscherm weergegeven met een mapicoon.

Waypoints verplaatsen naar map

Om routepunten naar een map te verplaatsen, moet je het selectiescherm openen door lang op een item in het waypoint-scherm te drukken. Selecteer de items die moeten worden verplaatst en tik op het mappictogram op de onderste werkbalk. Vervolgens wordt het scherm ‘Items naar map verplaatsen’ getoond, een voorbeeld wordt hieronder getoond:

Verplaats waypoints scherm Topo GPS

Scherm waarin onderdelen naar een map kunnen worden verplaatst.

In het scherm ‘Verplaatsen onderdelen naar map’ wordt de mappenstructuur weergegeven. Als u op een map tikt, worden de geselecteerde items naar die map verplaatst en gaat u terug naar het waypointsscherm.

Als voorbeeld verplaatsen we nu de routepunten ‘C’ en ‘D’ naar de map ‘Sights”. Na het verplaatsen van de twee routepunten zoals hierboven aangegeven ziet het scherm van de routepunten er als volgt uit:

Waypointsscherm Topo GPS

Het waypointsscherm na het verplaatsen van twee waypoints naar de map ‘Hunebedden’.

In het waypoints scherm zijn de routepunten ‘C’ en ‘D’ verdwenen. Ze zijn nu te vinden in de map ‘Sights’.

Een map openen

Als u een map wilt openen, tikt u gewoon op het maponderdeel in het waypointsscherm. Als voorbeeld openen we nu de map ‘Hunebedden’. Het waypointsscherm ziet er dan als volgt uit:

Een geopende map Topo GPS

De inhoud van de map ‘Hunebedden’.

De routepunten ‘C’ en ‘D’ zijn nu te vinden in de map ‘Sights”.

Onder de zoekbalk ziet u de huidige locatie in de mappenstructuur. Als u op ‘Alle waypoints’ drukt, gaat u terug naar de hoofdmap.

Inhoud van de map laden

Als u alle routepunten in een map en de bijbehorende mappen wilt laden, drukt u lang op een mapartitem in het waypoint-scherm (Menu > Waypoints) om de map te selecteren. Druk vervolgens op het kaartpictogram in de onderste werkbalk om de inhoud van de map op de kaart te laden.

U kunt ook op de infoknop naast een map in het waypoints scherm tikken (Menu > Waypoints). Druk vervolgens op ‘Toon op kaart’ rechtsboven om alle waypoints op de kaart te laden. U keert terug naar het hoofdkaartscherm en de kaart wordt ingezoomd op de inhoud van de map.

Inhoud van de map van de kaart verwijderen

Als u de waypoints in een map en de bijbehorende mappen van de kaart wilt verwijderen, drukt u lang op een mapitem in het waypointsscherm (Menu > Waypoints) om de selectiemodus te openen en de map te selecteren. Tik vervolgens in de onderste werkbalk op de knop ‘Meer’ en tik vervolgens op ‘Haal van kaart’.

U kunt ook eerst op de infoknop naast een map in het waypointsscherm (Menu > Waypoints) tikken om het scherm met mapdetails te openen. Druk vervolgens rechtsboven op ‘Verwijder van kaart’ om alle waypoints van de kaart te verwijderen. Als ‘Toon op kaart’ wordt weergegeven, tik je er eerst op om alle waypoints te laden en ga je terug naar het waypointsscherm om het scherm met mapdetails te openen. Druk vervolgens rechtsboven op ‘Haal van kaart’.

Naam van mappen wijzigen

Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u eerst het waypointsscherm (Menu > Waypoints) en tikt u op de infoknop naast een mapitem om het scherm met mapdetails te openen. Tik vervolgens op ‘Bewerken’ in de onderste werkbalk, wijzig de naam en druk op ‘Opslaan’.

De volgorde van waypoints wijzigen

Net onder de mappenboom en filterbalk in het waypoints-scherm wordt de huidige sorteermethode weergegeven. Als je op de sorteermethode tikt, kun je deze wijzigen. Als deze is ingesteld op ‘Aanpasbare order’ kun je de volgorde van de waypoints bepalen.

Als u de volgorde van de waypoints in de map ‘Hunebedden’ wilt wijzigen, opent u die map gewoon. Druk vervolgens op Meer > Selecteren om naar de selectiemodus te gaan. Het scherm waypoints ziet er dan als volgt uit:

Een geopende map Topo GPS

De map ‘Hunebedden’ in de selectiemodus.

Aan de rechterkant van elk item wordt een handvat met drie staven weergegeven. Sleep zo’n handvat naar de gewenste positie en laat je vinger los. Het routepunt wordt dan in de lijst naar de gewenste locatie verplaatst. In het onderstaande voorbeeld hebben we ‘C’ naar beneden verplaatst.

Een geopende map Topo GPS

De inhoud van de map ‘Sights’ na het verplaatsen van het ‘C’-routepunt.