Organizarea punctelor intermediare

Puteți să vă păstrați punctele de parcurs organizate prin crearea de foldere și mutarea punctelor intermediare în dosare. De asemenea, este posibil să modificați ordinea punctelor intermediare care apar în ecranul punctelor intermediare dacă acestea sunt sortate în ordine personalizabilă. În plus, puteți păstra puncte intermediare organizate atribuindu-le pictograme specifice și filtrați-le pe pictogramă.

Dosarele sunt vizibile numai în ecranul punctelor intermediare dacă filtrul (sub bara de căutare) este dezactivat.

Crearea unui dosar

Pentru a crea un folder, deschideţi mai întâi ecranul punctelor intermediare (Meniu > Puncte intermediare). Apoi atingeți Mai multe (dreapta sus) > Dosar nou. Noul ecran al folderului va fi deschis, un exemplu este prezentat mai jos:

Dosar nou punct intermediar Topo GPS

Ecranul nou al folderului

Pentru a crea un folder, trebuie să introduceți un nume pentru noul folder. Locația implicită a folderului nou creat este folderul activ în prezent din ecranul punctelor intermediare. Dacă doriți să creați noul folder într-un alt folder, trebuie să atingeți secțiunea „Locație’și alegeți un folder. Când ați terminat, atingeți „Salvați’pentru a crea folderul. Veți reveni la ecranul punctelor intermediare și folderul nou creat va fi afișat în listă (dacă folderul este salvat în folderul activ în prezent).

Ca exemplu, vom introduce „Obiective turistice” și vom apăsa „Salvează” pentru a crea un folder „Obiective turistice”. Ecranul punctelor intermediare arată acum după cum urmează:

Dosar nou punct intermediar Topo GPS

A fost creat un folder „Obiective turistice”.

Dosarul „Obiective turistice” este listat în ecranul punctelor intermediare cu o pictogramă a folderului.

Mutarea punctelor intermediare în dosar

Pentru a muta punctele intermediare într-un folder, trebuie să deschideți ecranul de selecție apăsând lung pe un element din ecranul punctelor intermediare. Selectați elementele care urmează să fie mutate și atingeți pictograma folderului din bara de instrumente de jos. Apoi va fi afișat ecranul „Mutați elementele în folder”, exemplul este prezentat mai jos:

Mutare puncte intermediare ecran Topo GPS

Mutați elementele pe ecranul folderului.

În ecranul „Mutați elementele în folder”, este afișat arborele folderului. Dacă atingeți un folder, elementele selectate vor fi mutate în acel folder și veți reveni la ecranul punctelor intermediare.

Ca exemplu, acum vom muta punctele intermediare „C” și „D” în folderul „Obiective turistice”. După mutarea celor două puncte intermediare așa cum este indicat mai sus ecranul punctelor intermediare arată după cum urmează:

Puncte intermediare Topo GPS

Ecranul punctelor intermediare după mutarea a două puncte intermediare în folderul „Obiective”.

În ecranul punctelor intermediare, punctele intermediare „C” și „D” au dispărut. Acum pot fi găsite în dosarul „Obiective”.

Deschiderea unui dosar

Pentru a deschide un folder, trebuie doar să atingeți elementul folderului din ecranul punctelor intermediare. Ca exemplu, deschidem acum dosarul „Obiective”. Ecranul punctelor intermediare va arăta după cum urmează:

Un dosar deschis Topo GPS

Conținutul folderului „Obiective turistice”.

Punctele intermediare „C” și „D” pot fi găsite acum în folderul „Obiective turistice”.

Sub bara de căutare puteți vedea locația curentă din arborele folderelor. Dacă apăsați „Toate punctele de parcurs”, veți reveni la folderul rădăcină.

Încărcarea conținutului dosarului

Pentru a încărca toate punctele intermediare dintr-un folder şi folderele descendente ale acestuia, apăsaţi lung pe un element de folder din ecranul punctelor intermediare (Meniu > Puncte intermediare) pentru a selecta folderul. Apoi apăsați pictograma hartă din bara de instrumente de jos pentru a încărca conținutul folderului pe hartă.

Alternativ, atingeţi butonul info de lângă un folder din ecranul punctelor intermediare (Meniu > Puncte intermediare). Apoi apăsați „Afișați pe hartă” în partea dreaptă sus pentru a încărca toate punctele intermediare pe hartă. Veți reveni la ecranul principal al hărții și harta va fi mărită la conținutul folderului.

Eliminarea conținutului dosarului de pe hartă

Pentru a elimina punctele intermediare dintr-un folder și folderele descendente de pe hartă, apăsați lung pe un element de folder din ecranul punctelor intermediare (Meniu > Puncte intermediare) pentru a intra în modul de selecție și pentru a selecta folderul. Apoi atingeți în bara de instrumente din partea de jos butonul mai mult și apoi atingeți „Eliminați din hartă”.

Alternativ, apăsați mai întâi butonul de informații de lângă un folder din ecranul punctelor intermediare (Meniu > Puncte intermediare) pentru a deschide ecranul cu detaliile folderului. Apoi apăsați „Eliminați din hartă” în partea dreaptă sus pentru a elimina toate punctele de parcurs de pe hartă. Dacă este afișat „Afișat pe hartă”, atingeți-l mai întâi pentru a încărca toate punctele intermediare, apoi reveniți la ecranul punctelor intermediare pentru a deschide ecranul cu detaliile folderului. Apoi apăsați „Eliminați din hartă” în partea dreaptă sus.

Redenumirea dosarelor

Pentru a redenumi un folder, deschideți mai întâi ecranul punctelor intermediare (Meniu > Puncte intermediare) și atingeți butonul info de lângă un element de folder pentru a deschide ecranul cu detaliile folderului. Apoi atingeți „Editați” în bara de instrumente de jos, schimbați numele și apăsați „Salvați”.

Modificarea ordinii punctelor intermediare

Chiar sub arborele folderului și bara de filtrare din ecranul punctelor de parcurs se afișează metoda de sortare curentă. Dacă atingeți metoda de sortare, o puteți schimba. Dacă este setată la „Ordine personalizabilă”, puteți determina ordinea punctelor intermediare.

Pentru a schimba ordinea punctelor intermediare din folderul „Obiective turistice”, deschideți folderul respectiv. Apoi apăsați Mai multe > Selectați pentru a intra în modul de selecție. Ecranul punctelor intermediare arată apoi după cum urmează:

Un dosar deschis Topo GPS

Dosarul „Obiective turistice” în modul de selecție.

În partea dreaptă a fiecărui element este afișat un mâner cu trei bare. Trageți un astfel de mâner într-o poziție dorită și eliberați degetul. Punctul intermediar va fi apoi mutat în listă în locația dorită. În exemplul de mai jos, am mutat „C” în partea de jos.

Un dosar deschis Topo GPS

Conținutul folderului „Obiective turistice” după mutarea punctului intermediar „C”.