Setări

Ecranul de setări poate fi deschis atingând elementul „Mai Mult” din meniu. Apoi atingeți „Setări” în fereastra pop-up care apare.

Un exemplu de ecran de setări este afișat în figura de mai jos:

Setări ecran Topo GPS

Ecranul de setări.

Ecranul de setări conține următoarele secțiuni: