Karta

I avsnittet ”Karta” av referensen: `settings <ss-settings>`hittar du omkopplaren ’Ytterligare zoomin’. Om du aktiverar den här omkopplaren kan du zooma in kartan upp till 8 gånger så långt som utan att aktivera den. Nackdelen är att kartorna blir korniga när de zoomas in så långt.

Waypoints som ligger mycket nära varandra kan lättare separeras, vilket möjliggör denna omkopplare.