Rutter

I avsnittet ”Rutter” i inställningarna kan du aktivera och inaktivera ruttavståndsmarkörer , ruttmarkörer och talade instruktioner för nodnätverksvägar.

Markörer för ruttavstånd

Rutavståndsmarkörer är markörer som visas på rutten med jämna mellanrum för att visa avståndet från startpunkten. Om du aktiverar den här växeln visas dessa markörer på alla rutter som läses in på huvudkartan. Ett exempel visas i figuren nedan:

Inställningar skärm Topo GPS

Rutavståndsmarkörer är aktiverade.

Markörer för ruttbana

Rutkursmarkörer är markörer som visas på rutten med jämna mellanrum för att visa banan (ruttens riktning i förhållande till sann norr) vid markörens punkt. Om du aktiverar den här växeln visas dessa markörer på alla rutter som läses in på huvudkartan. Ett exempel visas i figuren nedan:

Inställningar skärm Topo GPS

Markörer för ruttbana är aktiverade.

Talade instruktioner

Om du har laddat ett nodnätverk på kartan, och du har laddat en rutt längs dessa noder på kartan, visas noderna på instrumentpanelen. Om du aktiverar ’Talade instruktioner’ och du är nära nästa nod kommer en röst att tala om för dig vilken nod du närmar dig och den kommande noden. Skärmen ska vara påslagen för att detta ska fungera, därför är det bara användbart i kombination med att inaktivera det automatiska skärmlåset.