Adresser

I avsnittet ”Adresser” i inställningarna kan du bestämma om adresser till punkter slås upp automatiskt.

Om du aktiverar inställningen ”Sök automatiskt” kan adresser till platser slås upp om det behövs. För att hitta adressen till en plats krävs en nätverksbegäran. Vi använder omvänd ClGeoCoder-tjänst från Apple för detta.

Adresser används i waypoint-informationsskärmen och på den aktuella platsskärmen .

Om du vill ha en hög sekretessnivå kanske du vill inaktivera den här funktionen för att förhindra nätverksförfrågningar som innehåller din plats eller platsen för dina poäng.