Dashboard

I avsnittet ’Dashboard’ i Inställningar kan du välja knappen som visas på höger sida av instrumentpanelen. Normalt är detta inställt på ”Ruttknappen”. Du kan välja mellan ”Rutter”, ”Waypoints”, ”Lager”, ”Kartor”, ”Kamera” och ”Sök”. Beroende på hur du använder Topo GPS kanske du vill välja en annan knapp. Om du till exempel tar många bilder med Topo GPS kan du ställa in den här knappen till ”Kamera”, så att det blir lättare att ta bilder.