Visa på karta

I avsnittet ”Visa” av inställningarna kan du aktivera och inaktivera följande inställningar:

Noggrannhet

Om du aktiverar den här inställningen visas en cirkel som anger noggrannheten för positionsbestämningen runt positionsmarkören.

Sant norr

Om du aktiverar den här inställningen visas alltid en pil som pekar i riktning mot den sanna norden längst upp till vänster på huvudskärmen. På de flesta topografiska kartor pekar inte toppen av kartan exakt mot den sanna norr.