Adressen

In de sectie ‘Adressen’ van de instellingen kunt u bepalen of adressen van punten automatisch worden opgezocht.

Als u de instelling ‘Zoek automatisch op’ inschakelt, kunnen adressen van locaties indien nodig worden opgezocht. Om het adres van een locatie te vinden is een netwerkaanvraag nodig. Hiervoor gebruikt de Topo GPS app de CLGeocoder-service van Apple.

Adressen worden gebruikt in het waypointdetailsscherm en in het huidige locatiescherm.

Als u een hoog niveau van privacy wilt, kunt u deze functie uitschakelen om te voorkomen dat netwerkverzoeken uw locatie of de locatie van uw punten bevatten.