Rutter popup

Rutter kan skapas, importeras och visas på kartan via rutter popup. Ruttens popup-fönster kan öppnas genom att trycka på ruttknappen på instrumentpanelen. Det här är knappen längst ner till höger på huvudskärmen. Alternativt kan du öppna popup-rutterna genom att trycka på Meny > Rutter.

Rutter pop-up Topo GPS

Popupfönstret Rutter (Meny > Rutter).

Popup-fönstret för rutter innehåller följande objekt:

För att snabbt interagera med popup-rutterna, tryck på ruttknappen eller Meny > Rutter, håll sedan fingret på skärmen och flytta det till önskat objekt i popup-fönstret. Släpp sedan fingret.