Planera en rutt genom att manuellt skapa ruttpunkter på kartan

Om du vill planera en rutt genom att manuellt skapa ruttpunkter på kartan öppnar du först ruttplaneraren. Om det finns en rutt trycker du på Mer > Återställ för att återställa ruttplaneraren.

Om du trycker länge på kartan visas en ruttpunkt. Om du håller fingret på kartan kan du dra ruttpunkten till önskad position. Om du sedan släpper fingret kommer ruttpunkten att placeras. Ett exempel visas nedan:

Ruttplanerare Topo GPS lägga ruttpunkt.

En ruttpunkt läggs till manuellt på kartan.

Den tillagda ruttpunkten är färgad grön. Den gröna färgen anger att flödespunkten är markerad.

Du kan lägga till en andra ruttpunkt genom att trycka länge på kartan. Den här kommer att färgas blå och indikerar en ruttpunkt som läggs till. En blå ruttpunkt följer alltid en grön. Nu måste du dra den blå ruttpunkten till önskad position. Om du släpper fingret planeras en rutt från den gröna till den blå rutten som du kan se nedan:

Ruttplanerare Topo GPS lägga ruttpunkt.

En rutt planeras mellan två manuellt vägpunkter.

Genom att planera en rutt flyttas ruttpunkterna automatiskt till närmaste väg.

Genom att släppa den blå ruttpunkten kommer den att väljas automatiskt och färgas grön. Den ursprungligen valda vägpunkten kommer att avmarkeras och blir orange.

Längden på den planerade rutten anges på ruttplaneraren överlägg i botten. Om du trycker på längden zoomar kartan till den planerade rutten.

För att förlänga rutten måste du lägga till en tredje ruttpunkt, genom att trycka länge på kartan. Ett exempel visas nedan:

Ruttplaneraren Topo GPS lägga ruttpunkter.

En rutt planeras via tre ruttpunkter.

Planera en tur och retur

För att planera en tur och retur måste du först lägga till flera ruttpunkter som i exemplet ovan. Tryck sedan på den första ruttpunkten. Ett popup-fönster visas där du uppmanas att planera eller välja startpunkten. Tryck på ”Planera för startpunkt” så stängs rutten, som du kan se i exemplet nedan:

Ruttplaneraren Topo GPS lägga ruttpunkter.

En rundtursrutt planeras via tre ruttpunkter.

Välja ruttpunkter

Du kan välja en ruttpunkt genom att trycka på den. Den knackade rutten blir grön. En ruttpunkt som omedelbart följer en markerad ruttpunkt kommer att färgas lila. På så sätt kan du alltid återställa ruttens riktning. Alla andra ruttpunkter kommer att färgas orange.

Flyttpunkter

Om du vill flytta en flödespunkt väljer du först önskad ruttpunkt genom att trycka på den. Rutpunkten blir grön. Därefter trycker du länge på den valda ruttpunkten. Håll fingret på skärmen och dra ruttpunkten till den nya positionen. Ett exempel visas nedan:

Route plan Topo GPS flytta väg punkt.”

Flyttar en ruttpunkt.

Om du släpper den flyttade sträckpunkten beräknas den nya rutten automatiskt enligt bilden nedan:

Ruttplan Topo GPS flytta rutt punkt.

Nyplanerad väg efter att ha flyttat en rutt punkt

Infoga ruttpunkter

Om du vill infoga en flödespunkt mellan två befintliga flödespunkter måste du först välja den flödespunkt som ligger precis före den ruttpunkt som du tänker infoga.

Om den valda ruttpunkten inte är den sista ruttpunkten kommer du att se en lila ruttpunkt. Det är den ruttpunkt som direkt följer den gröna vägpunkten. En infogad ruttpunkt infogas mellan den gröna och den lila punkten.

Om du trycker länge på kartan visas en blå ruttpunkt. Om du håller fingret på kartan kan du dra den här punkten till önskad position. Ett exempel visas nedan:

Routeplanner Topo GPS routepunt fakturan.

En ny ruttpunkt (blå) infogas mellan markerad (grön) och följande ruttpunkt (lila).

Om du släpper fingret från skärmen kommer rutten mellan den gröna och lila rutten nu att gå via den infogade ruttpunkten. Detta illustreras i figuren nedan:

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Den nyligen planerade rutten går via den infogade vägpunkten.

Om den nya rutten har beräknats väljs den infogade vägpunkten automatiskt och färgas grön.

Det är också möjligt att infoga en ruttpunkt på den aktuella rutten. Tryck länge på rutten, en ny blå ruttpunkt visas. Om du flyttar runt fingret kommer den nya rutten att röra sig längs rutten. Om du släpper fingret infogas ruttpunkten.

Ta bort vägpunkter

För att ta bort en ruttpunkt måste du först välja önskad ruttpunkt genom att trycka på den. Tryck sedan länge på den här ruttpunkten, håll fingret på skärmen och dra den till skärmens övre eller nedre del. Du kommer att se att rutten punkten försvinner. Ett exempel visas nedan:

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Ta bort en ruttpunkt genom att dra den längst upp eller ned på skärmen.

Om du har dragit ruttpunkten till ruttplanfönstret kan du släppa den. Rutpunkten tas bort och rutten räknas om som du kan se nedan:

Routeplanner Topo GPS routepunt toevoegen.

Rutten efter att ha tagit bort en vägpunkt.