Organisering af ruter

Du kan holde dine ruter organiseret ved at oprette mapper og flytte ruter til mapper . Det er også muligt at ændre rækkefølgen af ruterne , der vises i fanen „Ruter“ på ruteskærmen.

Organisering af ruter svarer til organisering af waypoints.

Oprettelse af en mappe

For at oprette en mappe skal du først åbne ruteskærmen og vælge fanen ›Ruter‹ for at vise dine gemte ruter. Tryk derefter på Mere (øverst til højre) > Ny mappe. Den nye mappeskærm åbnes, et eksempel vises nedenfor:

Ny rutemappe Topo GPS

Den nye mappeskærm

For at oprette en mappe skal du indtaste et navn. Du kan også vælge placeringen i mappetræet, hvor den nye mappe skal tilføjes. Dette er altid indstillet til den aktuelt åbne mappe på ruteskærmen. Hvis du trykker på placering og vælger en mappe, kan du ændre placeringen til en anden mappe. Når du har indtastet et navn, skal du trykke på ›Gem‹ for at oprette en ny mappe. Du vender tilbage til ruteskærmen, og den nyoprettede mappe vises på listen.

Som et eksempel vil vi indtaste ›Favoritter‹ og trykke ›Gem‹ for at oprette en ›Favoritter‹ mappe. Ruteskærmen ser nu ud som følger:

En oprettet rutemappe Topo GPS

Der er*oprettet en mappe med ›Favoritter‹.*

Mappen „Favoritter“ vises på ruteskærmen med et mappeikon.

Flytning af ruter til mappe

Hvis du vil flytte ruter til en mappe, skal du åbne markeringsskærmen ved at trykke på Mere > Vælg eller trykke længe på et element på ruteskærmen. Vælg de ruter, der skal flyttes, og tryk på mappeikonet i den nederste værktøjslinje. Derefter vises skærmen ›Flyt elementer til mappe‹, eksemplet vises nedenfor:

Flytte ruter skærm Topo GPS

Flyt elementer til mappeskærmen.

På skærmen ›Flyt elementer til mappe‹ vises mappetræet. Hvis du trykker på en mappe, flyttes de valgte elementer til mappen, og du vender tilbage til ruteskærmen.

Som et eksempel vil vi nu flytte waypoints ›Gower Hike‹ og ›Midhurst Fields‹ til mappen ›Favoritter‹. Efter at have flyttet de to ruter som angivet over ruterne skærmen ser ud som følger:

Ruter skærm Topo GPS

Ruterne skærmen efter at have flyttet to ruter ind i mappen ›Favorites‹.

På ruterne skærmen er ruterne ›Gower Hike‹ og ›Midhurst Fields‹ forsvundet. De kan nu findes i mappen ›Favorites‹.

Åbning af en mappe

Hvis du vil åbne en mappe, skal du blot trykke på mappeelementet på ruteskærmen. Som et eksempel åbner vi nu mappen ›Favorites‹. Ruteskærmen vil så se ud som følger:

En åbnet mappe Topo GPS

Indholdet af mappen ›Favoritter‹.

Ruterne ›Gower Hike‹ og ›Midhurst Fields‹ kan nu findes i mappen ›Favoritter‹.

Under søgelinjen kan du se den aktuelle placering i mappetræet. Hvis du trykker på ›Alle ruter‹, vender du tilbage til rodmappen.

Indlæser mappens indhold

Hvis du vil indlæse alle ruter i en mappe og dens efterkommere mapper, skal du trykke længe på et mappeelement på ruteskærmen for at gå ind i valgtilstanden og vælge mappen. Tryk derefter på definitionsikonet i den nederste værktøjslinje for at indlæse indholdet af mappen på kortet.

Alternativt kan du trykke på info-knappen ud for en mappe på ruteskærmen. Tryk derefter på ›Vis på kort‹ øverst til højre for at indlæse alle ruter på kortet. Du vender tilbage til hovedkortskærmen, og kortet zoomes til indholdet af mappen.

Fjerner indholdet af mappe fra kortet

For at fjerne ruterne i en mappe, og det efterkommer mapper fra kortet, tryk længe på et mappeelement i ruterne skærmen for at komme ind i valgfunktionen og for at vælge mappen. Tryk derefter på den nederste værktøjslinje den mere knap, og tryk derefter på ›Fjern fra kort‹.

Alternativt kan du først trykke på info-knappen ud for en mappe på ruteskærmen for at åbne skærmen med mappeoplysninger. Tryk derefter på ›Fjern fra kort‹ øverst til højre for at fjerne alle ruter fra kortet. Hvis „Vist on map“ vises, skal du først trykke på den for at indlæse alle ruter og derefter gå tilbage til ruteskærmen for at åbne skærmen med mappedetaljer. Tryk derefter på ›Fjern fra kort‹ øverst til højre.

Omdøbe mapper

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du først åbne ruteskærmen og trykke på info-knappen ved siden af et mappeelement for at åbne skærmen med mappeoplysninger. Tryk derefter på ›Rediger‹ i nederste værktøjslinje, skift navn og tryk på ›Gem‹.

Ændring af rækkefølgen af ruter

Lige under mappetræ/filterbjælken i fanen ›Ruter‹ på ruteskærmen vises den aktuelle sorteringsmetode. Hvis du trykker på sorteringsmetoden, kan du ændre den. Hvis den er indstillet til ›Tilpasselig ordr‹, kan du bestemme rækkefølgen af ruterne.

Hvis du vil ændre rækkefølgen af ruterne i mappen ›Favoritter‹, skal du blot åbne mappen. Tryk derefter på Mere > Vælg for at gå til valgfunktionen. Ruteskærmen ser så ud som følger:

En åbnet mappe Topo GPS

Mappen ›Favoritter‹ i valgtilstand.

På højre side af hvert emne vises et håndtag med tre søjler. Træk et sådant håndtag til en ønsket position og slip fingeren. Ruten flyttes derefter i listen til det ønskede sted. I eksemplet nedenfor har vi flyttet ›Gower Hike‹ til toppen.

En åbnet mappe Topo GPS

Indholdet af mappen ›Favoritter‹ efter flytning af ruten ›Gower Hike‹.