Valg af ruter

ruteskærmen „Ruter “ kan du vælge ruter og udføre en af følgende handlinger på de valgte ruter:

 • Fjern valgte ruter

 • Flytte valgte ruter til en mappe

 • Eksportér valgte ruter

 • Indlæs valgte ruter på kortet

 • Fjern markerede ruter fra kortet

 • Flet valgte ruter

Valg af ruter svarer til valg af waypoints.

Åbning af skærmbilledet

Hvis du trykker på knappen „Mere“ øverst til højre på fanen „Ruter“, vises en menu som i nedenstående figur.

Valg af ruter Topo GPS

Jo mere menu på fanen ruter.

Tryk på „Vælg“ i menuen for at åbne udvælgelsesskærmen. Det er også muligt at åbne udvælgelsesskærmen ved at trykke længe på et element i rutenisten. Dette punkt vil derefter blive valgt med det samme. Nedenfor vises et eksempel på en udvælgelsesskærm:

Rutevalg skærm Topo GPS

Udvælgelsesskærmen, hvor du kan vælge ruter.

Valg af rute

Hvis du vil vælge en rute, skal du trykke på et ruteelement på udvælgelsesskærmen. Der vises et flueben, og baggrunden for ruterækken bliver grå for at angive, at den er valgt. Et eksempel, hvor to ruter er valgt, vises nedenfor:

To udvalgte ruter Topo GPS

To udvalgte ruter.

Titlen på udvælgelsesskærmen viser, hvor mange elementer der er valgt. Du kan fravælge en rute ved at trykke på en valgt rute. Hvis du vil vælge alle ruter på listen, skal du trykke på ›Alle‹ øverst til venstre. For at vende tilbage til den sædvanlige ruteskærm skal du trykke på ›Annuller‹.

Hvis du hurtigt vil vælge flere ruter, kan du længe trykke på et element, efterlade fingeren på listen og derefter gå op eller ned. På samme måde kan du hurtigt fravælge flere elementer.

Udførelse af en handling

Hvis du har foretaget et valg, kan du udføre en handling med en af knapperne i værktøjslinjen nederst på skærmen. Værktøjslinjeknapperne er fra venstre mod højre:

 • Knappen Papirkurv: Hvis du trykker på denne knap, vil et pop op-vindue spørge, om du vil fjerne de valgte ruter fra din enhed (og iCloud hvis aktiveret). Hvis du trykker på ›Fjern‹, vil de valgte ruter blive fjernet.

 • Mappeknap: Hvis du trykker på denne knap, åbnes en skærm med mappetræet. Du kan vælge en mappe, og de valgte ruter flyttes til en ny mappe.

 • Eksportknap: Hvis du trykker på denne knap, vises pop op-vinduet for eksport. I dette pop op-vindue kan du vælge den type data, der skal eksporteres, og ændre eksportindstillingerne. Hvis du trykker på ›Eksporter‹ i pop op-vinduet eksporteres de valgte ruter. Et andet pop op-vindue med apps og handlinger vises. Hvis du trykker på en app eller handling, håndteres resultatet af eksporten af appen eller handlingen.

 • Kort knap: Hvis du trykker på denne knap, vil de valgte ruter blive indlæst på kortet. Kortet zoomer automatisk til de valgte ruter, og du vender tilbage til kortet.

 • Knappen Mere: Hvis du trykker på knappen mere i den nederste værktøjslinje, vises en menu, hvorfra du kan vælge følgende handlinger:

  • Fjern fra kortet: Hvis du trykker på denne knap, fjernes de valgte ruter fra kortet.

  • F let: Hvis du trykker på denne knap, flettes de valgte ruter til en ny rute. Der vises en skærm, hvor du kan vælge en titel. Hvis du trykker på ›Gem‹, oprettes den fusionerede rute.