Generering af ruter

Antag, at du vil gå eller cykle en returrute af en vis længde fra et bestemt punkt. Du kan prøve at planlægge en rute, og ved forsøg og fejl vil du sandsynligvis ende med en dejlig returrute med den ønskede længde. I en sådan situation kan det dog være meget lettere at lade Topo GPS generere en rute for dig.

Oprettelse af en rute er den automatiske oprettelse af en rundtursrute. De eneste indgange er udgangspunktet, den ønskede længde og transportmidlerne.

For at generere en rute skal du først åbne pop op-ruterne. Tryk derefter på elementet ›Generer rute‹. Rutegenereringsskærmen åbnes, og en rute genereres straks som i eksemplet nedenfor:

Rutegenerering Topo GPS

Rutegenereringsskærmen med en genereret rute.

Den genererede rute vises på kortet.

Det grønne punkt på kortet er rutens start- og slutpunkt. Ved at trykke længe på det grønne punkt kan du trække det til en anden placering på kortet. Umiddelbart vil der blive genereret en ny rute fra den nye placering.

Skyderen i bunden bestemmer den ønskede længde af ruten. Hvis du flytter skyderen, genereres en ny rute. Den ønskede længde vises på højre side af skyderen. Den ønskede og faktiske længde passer ikke altid nøjagtigt. Den faktiske længde af den genererede rute vises over skyderen. Ved siden af den faktiske længde ser du den samlede stigning af ruten. Hvis du trykker på det, kan du se højdeprofilen for den genererede rute.

Under skyderen er der transportmiddelknappen. I eksemplet ovenfor er det sat til ›Fodgænger‹. Hvis du trykker på denne knap, kan du ændre transportmidlerne til f.eks. ›Cykel‹.

I bunden er der knappen ›Generer‹. Hvis du trykker på den, genererer du en ny rute. Dette kan være nyttigt, hvis du vil generere en anden rute, men du vil ikke ændre startpunktet eller den ønskede længde.

I eksemplet nedenfor har vi tappet på ›Generér knappen‹ for at generere en ny rute fra samme punkt:

Rutegenerering Topo GPS

En anden rute er genereret.

Det er klart, at den nygenererede rute er forskellig fra den første rute. Ved at trykke flere gange på generer-knappen, kan du generere ruter, indtil du finder en rute, du kan lide.

Som et eksempel ændrer vi nu den ønskede længde til 50 km. Der genereres en ny længere rute, som du kan se i eksemplet nedenfor:

Rutegenerering Topo GPS

Der*genereres en rute med en ønsket længde på 50 km.*

Hvis du trykker på ›Gem‹ øverst til højre på rutegenereringsskærmen, gemmes den genererede rute på din enhed, indlæst på kortet, og du vender tilbage til hovedskærmen. Nedenfor ser du resultatet af at gemme den sidst genererede rute af eksemplerne ovenfor:

Rutegenerering Topo GPS

Den genererede rute blev gemt og indlæst på hovedkortet.