Kamera

Hvis du trykker på Menu > Kamera, åbnes kameraet. Hvis du tager et billede, oprettes der et waypoint på din aktuelle placering. Billedet vil blive tilføjet til waypoint og kan vises ved at åbne skærmen med waypoint detaljer.

Pixelstørrelsen på billedet kan indstilles i afsnittet Fotostørrelse i indstillingen .

Billedet gemmes også i dit fotobibliotek, hvis du giver Topo GPS adgang til udvalgte billeder af dit fotobibliotek (iOS-indstillinger > Topo GPS > Fotos). Billedet gemt i Topo GPS er altid en kopi af originalen. Hvis du fjerner billedet i Topo GPS, fjernes det ikke fra dit fotobibliotek. Og også hvis du fjerner billedet fra dit fotobibliotek, fjernes det ikke fra Topo GPS.

Billedet gemt i Topo GPS og i fotobiblioteket indeholder placeringen og den retning, billedet blev taget i, i EXIF-metadataene, startende fra version 7.8.0. Hvis du vil se den retning, billedet blev taget i, skal du først åbne skærmbilledet Waypoint-detaljer. Tryk derefter på billedet for at se det mere detaljeret. Du kan se retningen på et kort ved at trykke på info-knappen i den nederste bjælke.

Hvis du optager en rute, kan du medtage waypoints med billederne i ruten. Hvis du gemmer den optagede rute, skal du sørge for, at indstillingen „Medtag waypoints“ er indstillet til ›Near route‹. Så vil alle waypoints med fotos, der er indlæst på kortet og er tæt på ruten, blive inkluderet i den gemte optagede rute.