Kompas-retning

En kompasretning er en sti af en vis længde fra et bestemt punkt i en bestemt retning.

Du kan manuelt oprette eller læse en kompasretning ved hjælp af kortlinealen. Dette er oftest den hurtigste måde.

Alternativt kan du :ref:`indtaste en kompasretning manuelt <ss-compass-direction-enter>`eller læse :ref:`kompasretningen på en rute <ss-compass-direction-route>`som forklaret nedenfor.

Finde en kompasretning

Hvis du vil tilføje en kompasretning til kortet, skal du trykke på Menu> Søg og vælge fanen ›Kompasretning‹ over tastaturet.

Kompasretningen skærmen vises som i nedenstående figur:

Indtastning af kompas retning Topo GPS

Kompas-retningen skærmen.

I kompasretningen skærmen kan du efterfølgende tilføje følgende felter:

  • Fra: Her kan du indstille startpunktet for kompasretningen. Ofte er det din nuværende placering. Hvis du trykker på dette felt, kan du angive en anden placering eller koordinater.

  • Afstand: Her kan du indtaste længden af kompasretningen i de viste enheder.

  • Vinkel: Her kan du indtaste vinklen i forhold til det sande nord eller det magnetiske nord. Hvis du ikke indtaster en værdi, bruges værdien af den retning, du peger på din enhed i. Denne værdi vises i lysere farve som pladsholder i dette felt.

  • Nord: Her kan du indstille den slags nord, som vinklen henviser til. Hvis du indtaster en læsning af et kompas, kan du indstille det til magnetisk nord, så der kan anvendes en korrekt magnetisk deklinationskorrektion.

  • Beskrivelse: Eventuelt kan du tilføje en beskrivelse.

Hvis du har indtastet alle værdier, kan du trykke på ›Gem‹. Kompasretningen gemmes, og kan findes tilbage i ruteskærmen. Du vender tilbage til hovedskærmen og kompasretningen vises som en rute på kortet.

Som et eksempel skaber vi nu en kompasretning på 5000 m med en retning på 45 grader i forhold til det sande nord. Resultatet vises i nedenstående figur:

Indtastning af kompas retning Topo GPS

Der blev føjet en kompasretning til kortet.

Hvis du bruger kompasretninger, kan det også være nyttigt at aktivere den sande nordlige pil. Dette er en pil på hovedskærmen, der viser retningen af det sande nord på kortet.

Den retning, du rejser i , kan også vises på instrumentbrættet.

Finde en kompasretning

For at finde en kompasretning skal du først aktivere rutekursusmarkørerne i indstillingerne.

Derefter kan du planlægge en rute til et punkt, for eksempel med transport betyder ›Crow fly‹.

Hvis du gør det og vender tilbage til hovedskærmen, vises ruten med kompasretningen på kortet. Et eksempel er vist nedenfor:

At finde kompas retning Topo GPS

Finde et kompas retning.

I eksemplet ovenfor har vi planlagt en rute fra vores nuværende placering til Knowle Hill. Rutekursusmarkørerne vises på ruten. Fra disse markører kan vi se, at vi er nødt til at rejse 80 grader i forhold til det sande nord for at komme fra vores nuværende placering til Knowle Hill.