Waypoints

Et waypoint er en placering, der kan føjes til kortet. Ikonet og titlen på waypointet vises på kortet. Mulige yderligere oplysninger såsom fotos og en beskrivelse kan vises ved at trykke på waypoint. Waypoints kan indlæses på kortet og kan importeres i og eksporteres til forskellige formater.

På waypoints skærmen (Menu > Waypoints) kan du gøre alle mulige ting med waypoints.