Indstillinger

Indstillingsskærmen kan åbnes ved at trykke på Menu > ›Mere‹ og vælge fanen ›Indstillinger‹ nederst.

Et eksempel på indstillingsskærmen vises i nedenstående figur:

Skærmen Opsætning Topo GPS

Skærmen Indstillinger.

Indstillingsskærmen indeholder følgende afsnit: