Indstillinger

Indstillingsskærmen kan åbnes ved at trykke på elementet ›Mere‹ i menuen. Tryk derefter på ›Indstillinger‹ i pop op-vinduet, der vises.

Et eksempel på indstillingsskærmen vises i nedenstående figur:

Skærmen Opsætning Topo GPS

Skærmen Indstillinger.

Indstillingsskærmen indeholder følgende afsnit: