Lastning ruter

Hvis du vil indlæse en rute på kortet, skal du først åbne ruteskærmen ved at trykke på ruteknappen på instrumentbrættet. Vælg derefter fanen ›Ruter‹ i bunden for at vise de lokalt gemte ruter.

Et eksempel på ruteskærmen, der vises, vises nedenfor:

Ruter skærm Topo GPS

Et eksempel på fanen „Ruter“ i ruteskærmen.

Der vises en liste over ruter på ruteskærmen. I eksemplet ovenfor er der tre: Lake District Walk, Midhurst Fields og Gower Hike.

Direkte under titlerne på ruterne kan du se rutetypen og længden af ruten. Hvis ruten registreres, vises klokkeslættet også. Det er også vist, hvor langt væk ruten er fra din nuværende placering.

Hvis du vil indlæse en rute på kortet, skal du trykke på titlen på den foretrukne rute.

Som et eksempel vil vi nu indlæse ruten ›Gower Hike‹. Resultatet er vist i nedenstående figur.

Indlæsningsrute Topo GPS

Ruten ›Gower Hike‹ er blevet indlæst på kortet.

Kortet flyttes og zoomes automatisk, så hele ruten er synlig på kortet. Den blå linje angiver ruten. De hvide pile på den blå linje angiver rutens retning. De cirkulære afstandsmærker på ruten angiver afstanden på ruten.

13,5 km øverst til højre på instrumentbrættet angiver summen af længden af alle ruter, der aktuelt er indlæst på kortet. Til dette formål anvendes symbolet“ rte“.

Hvis du vil se ruten mere detaljeret, kan du zoome ind på kortet.

Du kan ændre rutelinjens farve, bredde og gennemsigtighed i indstillingerne.

Hvis du åbner ruteskærmen igen, kan du se, at ruten ›Gower Hike‹ har fået en grå baggrundsfarve, som i eksemplet nedenfor:

Rutebelastning Topo GPS

På ruteskærmen kan det ses, at ruten ›Gower Hike‹ er indlæst på kortet.

En grå baggrundsfarve på ruteskærmen angiver, at ruten aktuelt er indlæst på kortet.

Det er også muligt at indlæse flere ruter på kortet. Dette kan være nyttigt, hvis du vil kombinere eller sammenligne forskellige ruter. Hvis du trykker på en anden rute på ruteskærmen, føjes den til kortet, ligesom den første indlæste rute. Rutelinjens farve vil være forskellig fra den første rute.

Det er også muligt at indlæse flere ruter på én gang. Til dette aktivere markeringsskærmen i fanen ruter, vælg de ønskede ruter og tryk på kortet ikonet i den nederste værktøjslinje.

I næste afsnit forklares det, hvordan du fjerner en rute fra kortet.