Lastning ruter

For at indlæse en rute på kortet skal du først trykke på ruteknappen på instrumentbrættet eller Menu > Ruter for at åbne pop op-ruterne. Tryk derefter på ›Gemte ruter‹ element for at åbne skærmen gemte ruter. Skærmbilledet Gemte ruter indeholder alle ruter, der gemmes lokalt på din enhed.

Et eksempel på skærmen med gemte ruter vises nedenfor:

Ruter skærm Topo GPS

Et eksempel på skærmbilledet „Gemte ruter“.

En liste over ruter vises på skærmen med gemte ruter. I eksemplet ovenfor er der tre ruter.

Direkte under titlerne på ruterne kan du se rutetypen og længden af ruten. Hvis ruten registreres, vises varigheden også. Afstanden fra din aktuelle placering til start- eller slutpunktet for ruten vises også.

Hvis du vil indlæse en rute på kortet, skal du trykke på titlen på den foretrukne rute.

Som et eksempel vil vi nu nu indlæse den sidste rute på listen. Resultatet er vist i nedenstående figur.

Indlæsningsrute Topo GPS

Der er indlæst en rute på kortet.

Kortet flyttes og zoomes automatisk, så hele ruten er synlig på kortet. Den blå linje angiver ruten. De hvide pile på den blå linje angiver rutens retning. De cirkulære afstandsmærker på ruten angiver afstanden på ruten.

Længden øverst til højre på instrumentbrættet angiver summen af længderne på alle ruter, der aktuelt er indlæst på kortet. Til dette benyttes symbolet ›rte‹. Hvis du befinder dig på ruten, vises etiketten ›dtg‹ (distance to go) i stedet. Det angiver afstanden indtil slutningen af ruten.

Hvis du vil se ruten mere detaljeret, kan du zoome ind på kortet.

Hvis du trykker på rutelinjen på hovedskærmen eller på knappen info (i) i højre side af skærmen med gemte ruter, åbnes skærmbilledet med ruteoplysninger. På ruteoplysningsskærmen kan du finde flere oplysninger om ruten, som f.eks. Titlen, beskrivelsen og en højdeprofil.

Du kan ændre rutelinjens farve, bredde og gennemsigtighed via Menu > Mere > Indstillinger > Typografier.

Hvis du åbner ruteskærmen igen, kan du se, at den indlæste rute har fået en grå baggrundsfarve, som i eksemplet nedenfor:

Rutebelastning Topo GPS

På ruteskærmen kan det ses, at den sidste rute er indlæst på kortet.

En grå baggrundsfarve på ruteskærmen angiver, at ruten aktuelt er indlæst på kortet.

Det er også muligt at indlæse flere ruter på kortet. Dette kan være nyttigt, hvis du vil kombinere eller sammenligne forskellige ruter. Hvis du trykker på en anden rute på ruteskærmen, føjes den til kortet, ligesom den første indlæste rute. Rutelinjens farve vil være forskellig fra den første rute.

Det er også muligt at indlæse flere ruter på én gang. Tryk længe på en rute på ruteskærmen for at aktivere valgskærmen. Vælg derefter de ønskede ruter, og tryk på kortikonet i den nederste værktøjslinje.

I næste afsnit forklares det, hvordan du fjerner en rute fra kortet.