Import af ruter

I dette afsnit forklares det, hvordan man importerer en rute fra en geodatafil, fra en url.

Import af ruter fra geodatafiler

Det er muligt at importere ruter i Topo GPS i følgende filformater: gpx, kml/kmz, geojson og ozi explorer sporfiler (plt). Filer af disse typer kan også importeres, hvis de komprimeres i en zip-fil.

Hvis du vil importere en rute, kan du prøve at trykke på et filikon. Ofte vises en appvælger. Nogle gange skal du rulle gennem listen over apps eller trykke på Mere for at finde „Topo GPS“. Derefter skal du trykke på ›Åbn med Topo GPS‹ eller ›Kopier til Topo GPS‹, og filen vil blive importeret i Topo GPS.

Alternativt kan du åbne fanen „Ruter“ på ruteskærmen. Tryk derefter på Mere > Importer fil. Derefter åbnes fil-appen. Her kan du vælge en cloud storage, som iCloud, Dropbox, OneDrive eller Google Drive. Derefter kan du gennemse dine filer og vælge de filer, du vil importere.

Hvis ruterne blev importeret med succes, vender du tilbage til hovedskærmen, og kortet zoomes til de importerede ruter. De importerede ruter gemmes på din enhed og kan findes tilbage på fanen „Ruter“ på ruteskærmen.

Sådan importeres en geodatafil fra iMessage forklares i et separat afsnit.

Importerer rute fra url

Hvis du trykker længe på en url til en geodatafil, kan du kopiere den til montagebordet. Åbn derefter ruteskærmen og vælg fanen ›Routes‹. Tryk på ›Mere > Importér URL‹ for at åbne skærmbilledet til import af URL-adresser. Her kan du indsætte din URL. Tryk derefter på ›Importer‹ for at importere URL-adressen.

Hvis ruterne blev importeret med succes, vender du tilbage til hovedskærmen, og kortet zoomes til de importerede ruter. De importerede ruter gemmes på din enhed og kan findes tilbage på fanen „Ruter“ på ruteskærmen.

Import af ruter delt af Topo GPS-brugere

Hvis du vil importere en rute, der deles af andre Topo GPS-brugere, skal du først åbne :ref:`ruteskærmen <sec-routes-screen>`og vælge fanen ›Delet‹. Skærmen med delte ruter vises som i eksemplet nedenfor:

Import af delt rute Topo GPS

Skærmen med delte ruter.

Skærmen med delte ruter viser ruter, der er gemt på Topo GPS-serveren og deles af andre Topo GPS-brugere. Du kan søge, :ref:`filtrere <ss-route-filter>`og :ref:`sortere <ss-route-sort>`disse ruter, ligesom du kan med dine gemte ruter. Anvendelse af et filter kan hjælpe dig med at finde for eksempel cykelruter nær din aktuelle placering, som i eksemplet nedenfor:

Import af delt rute Topo GPS

Søger cykelruter med en længde på mindst 10 km omkring din aktuelle placering.

Hvis du trykker på en rutetitel på listen, vil den blive importeret med det samme, og du vender tilbage til hovedskærmen. Du kan trykke længe på et element eller trykke på „Vælg“ øverst til højre for at gå ind i valgfunktionen. Derefter kan du vælge flere ruter og importere dem på én gang.

Hvis du trykker på info-knappen (i) ved siden af en rute, åbnes rutedetaljer for en delt rute. Nogle gange tager det et par sekunder, før alle rutedata downloades. Et eksempel er vist nedenfor.

Rutedetaljer skærm delt rute Topo GPS

Skærmen med rutedetaljer for en delt rute.

Du kan bruge < ›(previous) and‹ > knapperne ›‹ (næste) i den nederste værktøjslinje til at gennemse listen over delte ruter. Hvis du vil importere en bestemt rute, kan du trykke på knappen „Importer“ øverst til højre.