Deling af ruter med Topo GPS

Du kan dele en rute med Topo GPS, så den kan importeres af andre Topo GPS-brugere. Kun ruter, som du selv har optaget eller planlagt, kan deles.

Delte ruter, herunder dens fotos, er synlige for alle Topo GPS-brugere og kan i fremtiden være tilgængelige på en webside.

Hvis du vil dele en rute med Topo GPS, skal du trykke på eksportikonet nederst på skærmen med rutedetaljer.

Vælg derefter ›Geodata‹ i pop op-vinduet til eksport, og tryk på ›Eksporter‹ for at eksportere ruten. Der vises et pop op-vindue, hvor du kan vælge apps, som i eksemplet nedenfor:

Deling af en rute med Topo GPS

Del pop op-vinduet efter eksport af en rute.

Tryk på ›Del med Topo GPS‹ i pop-up-pop op-vinduet. Derefter vises et nyt pop op-vindue, hvor du kan bekræfte deling af ruten med Topo GPS.

Deling af en rute med Topo GPS

Del med Topo GPS pop-up

Hvis du trykker på „Del“ i denne pop op-vindue, deles ruten med Topo GPS og vil være synlig for andre brugere på skærmen ›Delte ruter (Menu > Ruter > Delte ruter).

Deling af en rute med Topo GPS

Ruten Denny træ blev delt med Topo GPS

Ændring af delt rute

Hvis du vil ændre en delt rute, skal du redigere den på din enhed og dele den igen.

Fjernelse af delt rute

Hvis du ved et uheld delte en rute, og du vil fjerne den delte rute, skal du først åbne ruteoplysningsskærmen for den delte rute. Dette kan gøres via rute-knappen > Gemte ruter > Info-knap ved siden af et element eller ved at trykke på rutelinjen for en indlæst rute på hovedskærmen. Tryk derefter på skærmbilledet med ruteoplysninger lige under kortet for at åbne skærmbilledet med yderligere rutedetaljer. Hvis du ruller ned, finder du en knap ›Fjern delt rute‹. Hvis du trykker på det og bekræfter fjernelsen, fjernes ruten fra Topo GPS-serveren. Det vises ikke længere på skærmen med delte ruter.

Hvis dette ikke lykkes, kan du også sende en besked til support@topo-gps.com.