Downloadning af kortfliser af en rute

Du kan downloade kortfliserne for en rute ved at rulle ned på rutedetaljeskærmen til afsnittet ›Fliser på aktuelt kort‹. Det aktuelle kort er det kort, der aktuelt bruges på hovedskærmen. Hvis ruten ikke ligger i kortets dækningsområde, vises afsnittet ›Fliser på aktuelt kort‹ ikke. Et eksempel er vist nedenfor:

Downloadning af kort fliser af en rute Topo GPS

De procentvise tilgængelige offline kortfelter angiver procentdelen af kortfelter, der er relevante for den rute, der er gemt på din enhed. Denne procentdel gælder kun for det kort, der aktuelt er synligt på kortskærmen. Hvis procentdelen er 100%, betyder det, at alle de kortfelter, der er nødvendige for at vise ruten på kortet, er tilgængelige offline.

Tryk på knappen „Download“ for at begynde at downloade kortfliserne. Det anbefales at downloade alle kortfliser på en WiFi-forbindelse, før du går udendørs for at følge ruten. I så fald kan du være sikker på, at den del af kortet, der er relevant for ruten, er tilgængelig på alle zoomniveauer, selvom du ikke har forbindelse til internettet.

På downloadknappen vises et skøn over størrelsen af downloaden og den nødvendige mængde lagerplads.

Hvis du har trykket på download-knappen, vil knappen angive, hvor meget fliser der er tilbage, der skal downloades. Du kan afbryde download ved at trykke på ›Stop download‹. Hvis alle kortfelter, der er relevante for ruten, er blevet downloadet, vil knappen læse ›Downloadet helt‹.

Selvom procentdelen offline tilgængelig beregning er meget pålidelig, kan du altid kontrollere, om fliserne virkelig er tilgængelige offline. Bare sæt enheden i flytilstand, indlæs ruten på hovedkortet, og se om alle kort omkring ruten vises.