Redigere ruter

Hvis du vil redigere en rute, skal du først åbne skærmen med rutedetaljer. Tryk derefter på knappen ›Rediger‹ i den nederste værktøjslinje. Der vises et pop op-vindue, som du kan se i eksemplet nedenfor:

Rediger detaljer om pop-up-rute Topo GPS

Rediger indstillinger pop op-rutedetaljer skærm.

I redigeringspop op-vinduet kan du vælge mellem følgende indstillinger:

  • Redigér tekst. Hvis du trykker på denne indstilling, vises der en skærm, hvor du kan redigere titel, forfatterdetaljer og beskrivelse.

  • Rediger rutetype. Hvis du trykker på denne indstilling, vises der et skærmbillede, hvor du kan ændre rutetypen.

  • Redigér spor. Hvis du trykker på denne indstilling, indlæses ruten i ruteplanlæggeren, som giver dig mulighed for at ændre rutesporet.

  • Rediger waypoints. Hvis du trykker på denne indstilling, vises de waypoints, der tilhører ruten, på en waypoints skærm. Du kan ændre og fjerne waypoints, ligesom du gør med normale waypoints.

  • Rediger indstillinger. Hvis du trykker på denne indstilling, kan du ændre indstillingerne for en rute. Du kan bestemme, om du vil aktivere visning af waypoints for en rute. Desuden kan du aktivere ›Omvendt retning‹, som vender retningen af en rute.

Redigering rute spor

Hvis du vil ændre sporet på en rute, skal du åbne skærmen med rutedetaljer og trykke på ›Rediger > Rediger spor‹. Du kan også åbne ruteplanlæggeren og trykke på ›Mere > Tilføj rute‹. Tryk på en rute på listen med ruter og vælg ›Deltag i planner‹.

Ruten indlæses i ruteplanlæggeren, som det kan vises fra eksemplet ovenfor.

Redigering rute spor Topo GPS

Redigering af rutesporet i ruteplanlæggeren.

Ligesom ved manuel planlægning af en rute kan du tilføje, flytte, indsætte og fjerne rutepunkter for at ændre ruten. Hvis du er færdig med at redigere rutesporet, kan du trykke på ›Gem‹ for at gemme resultatet. Den ændrede rute vil blive gemt en ny rute, den eksisterende rute vil ikke blive ændret. Du kan eventuelt fjerne den oprindelige rute senere.

Nedenfor vil vi give følgende eksempler:

Udvidelse af en rute

For at udvide en rute skal du først indlæse ruten i ruteplanlæggeren som forklaret ovenfor. Tryk derefter på det sidste rutepunkt, så det bliver valgt og grønt. Du kan nu tilføje et rutepunkt ved at trykke længe på kortet. Der vises et blåt rutepunkt. Så længe du holder fingeren på kortet, kan du trække det blå rutepunkt til det ønskede sted. Hvis du slipper din finger, trækkes en rute fra det grønne rutepunkt til det tilføjede rutepunkt. Det tilføjede rutepunkt vil blive valgt og farvet grønt. Et eksempel på at udvide ruten i figuren ovenfor er vist nedenfor

Udvidelse af rute Topo GPS

Ruten udvides til det tilføjede rutepunkt.

Du kan nu gemme den udvidede rute ved at trykke på ›Gem‹ i ruteplanlægningsvinduet. En gemt rute gemmes altid som en ny rute.

Forkortelse af en rute

For at forkorte en rute skal du først indlæse ruten i ruteplanlæggeren som forklaret ovenfor. Som et eksempel ønsker vi at forkorte følgende rute:

Redigering rute spor Topo GPS

En rute, der skal forkortes.

Vi vil starte ruten i Baylham Stone. Tryk længe på ruten for at indsætte et rutepunkt på ruten. Når du flytter fingeren, bevæger rutepunktet sig på ruten. Flyt rutepunktet til Baylham Stone og slip fingeren.

Forkortelse af rute Topo GPS

Det grønne rutepunkt indsættes i ruten.

Derefter skal du trykke længe på det første rutepunkt, trække det til bunden eller toppen af skærmen og slip fingeren. Det første rutepunkt fjernes, og ruten forkortes fra det indsatte rutepunkt til det sidste rutepunkt. Dette er illustreret i nedenstående figur:

Forkortelse af rute Topo GPS

Det første rutepunkt er blevet fjernet, og ruten forkortes.

Du kan nu gemme den forkortede rute ved at trykke på ›Gem‹ øverst til højre.

Udskiftning af en del af en rute

Hvis du vil erstatte en del af en rute, skal du først indlæse ruten i ruteplanlæggeren som forklaret ovenfor.

Som et eksempel vil vi nu ændre ›Gower Hike‹, så den midterste del af ruten vil gå over ›Gower Way‹. I første omgang ser ruten ud som følger:

Udskiftning spor Topo GPS

Den nordlige del af ruten skal udskiftes.

Hvis du ønsker at erstatte en del af en rute, du har indsæt to rutepunkter, et på det punkt, hvor ruten skal afvige, og et på det punkt, hvor afvigelsen vender tilbage til den oprindelige rute. Du kan indsætte et rutepunkt ved at trykke længe på ruten. Der vises et blåt rutepunkt, som du kan flytte langs ruten til det ønskede sted.

Da vi ønsker at ændre ruten, så den midterste del løber over ›Gower måde‹, har vi indsat to rutepunkter på Gower måde, som du kan se nedenfor:

Udskiftning rute Topo GPS

To rutepunkter er blevet indsat.

Ruten mellem orange og det grønne rutepunkt skal ændres. Vi er nu nødt til at indsætte et tredje rutepunkt mellem den orange og den grønne rute punkt ved at trykke længe på ruten. Resultatet er vist nedenfor:

Udskiftning rute Topo GPS

Det grønne rutepunkt indsættes i ruten.

Ved at trykke længe på det grønne rutepunkt kan du trække til bunden eller toppen af skærmen for at fjerne den. Ruten mellem det forrige og næste punkt vil blive genberegnet, så den kører over ›Gower måde‹ som vist nedenfor:

Forkortelse af rute Topo GPS

Den nordlige del af ruten“ Gower Hike „erstattes.

Du kan nu gemme den forkortede rute ved at trykke på ›Gem‹ i ruteplanlægningsvinduet.

Sammenlægning af ruter

For at flette ruter skal du først åbne ruteplanlæggeren. Tilføj en rute til planlæggeren ved at trykke på ›Mere > Tilføj rute‹. Tryk på den ønskede rute, og vælg ›Deltag i planner‹. Gentag det foregående trin for at tilføje flere ruter til planlæggeren.

Hvis du trykker på ›Gem‹ i ruteplanlægningsvinduet, vil den gemte rute være kombinationen af alle tilføjede ruter.