Oplysninger om ruten

Hvis du vil åbne ruteoplysningsskærmen, skal du trykke på rutekurven for en rute, der er indlæst på kortet på hovedskærmen. Du kan også åbne rutedetaljeringsskærmen ved at trykke på informationsknappen (i) i højre side af en rutetitel på skærmen med gemte ruter (Menu > Ruter > Gemte ruter) og skærmbilledet med delte ruter (Menu > Ruter > Delte ruter).

Et eksempel på skærmbilledet med rutedetaljer vises nedenfor.

Rutedetaljer Topo GPS

Et eksempel på skærmbilledet med rutedetaljer.

Øverst til højre på skærmbilledet med rutedetaljer vises et kortikon. Hvis du trykker på kortikonet, vil ruten blive indlæst på hovedkortet, kortet zoomes til ruten, og du vender tilbage til hovedskærmen. Hvis der vises en skråstreg på kortikonet, ruten er allerede indlæst på kortet. Hvis du trykker på ikonet med skåret kort, fjerner du ruten fra kortet.

Øverst på ruteoplysningsskærmen vises et kort med ruten. Den hvide pil på rutelinjen angiver retningen af ruten.

Direkte under kortet kan du finde titlen, rutetypen, længden, varigheden (hvis ruten er optaget), total stigning (hvis tilgængelig) og forfatter. Hvis du trykker på dette element, kan du se yderligere oplysninger om ruten.

En beskrivelse og fotos vil blive vist, hvis de er til stede. Hvis du trykker på et foto, vises det på fuld skærm, og du kan gennemse billederne ved at skubbe billederne til venstre og højre.

Dernæst vises en højde/højdeprofil, en hældningsprofil, en hastighed og en afstandsprofil. Du kan trykke på disse profiler for at se profilen mere detaljeret og få yderligere oplysninger om højde, hældning og hastighed.

Rutedetaljer Topo GPS

Et eksempel på bunden af rutedetaljeringsskærmen.

Hvis ruten er inden for dækningsområdet på hovedkortet, vises afsnittet ›Fliser på aktuelt kort‹ som i figuren ovenfor. Her kan du downloade kort fliser af en rute.

Nederst på skærmen finder du også oprettelse og sidst ændrede dato og klokkeslæt for ruten.

Nederst på ruteskærmen kan du finde en værktøjslinje med følgende knapper:

  • *‹ ›‹ knapper*< ›and‹ >: Med disse knapper kan du gennemse bagud og fremad gennem rutedetaljerne for en samling ruter.

  • Papirkurvsknap: Hvis du trykker på denne knap, kan du fjerne den aktuelt viste rute fra din enhed.

  • Eksportknap: Hvis du trykker på denne knap, kan du eksportere ruten.

  • Redigeringsknap: Hvis du trykker på denne knap, vises en pop op-vindue, som du kan bruge til at redigere ruten.

Yderligere ruteoplysninger

Hvis du trykker på titelsektionen lige under kortet, åbnes skærmen med yderligere ruteoplysninger på ruteoplysningsskærmen. Her kan du finde yderligere oplysninger om ruten, som forfatter, og copyright-oplysninger. Et eksempel er vist i nedenstående figur:

Rutedetaljer Topo GPS

Et eksempel på skærmbilledet med yderligere rutedetaljer.

På skærmbilledet med yderligere rutedetaljer vises også det nøjagtige tidspunkt og dato for en start og afslutning af en optagelse. Hvis du trykker på et af disse elementer, vises en graf over afstanden versus tid sammen med et kort. Her kan du aflæse hvert tidsstempel for hvert punkt på en registreret rute. Tiden vises i den tidszone, der bruges på enheden.

Hvis du har delt en rute med Topo GPS, vises et særligt afsnit om delte ruter på skærmbilledet med yderligere ruteoplysninger. Her kan du fjerne den delte rute ved at trykke på ›Fjern delt rute‹ og bekræfte fjernelsen. Andre brugere kan derefter ikke længere downloade denne delte rute, men den forbliver gemt på din enhed.