Scanning af koordinater

Topo GPS indeholder en koordinatscanner. Koordinatscanneren kan scanne koordinater og vise dem på kortet. Du opnår de bedste resultater ved at scanne koordinater, der er trykt på papir. Scanningskoordinater vist på en skærm er også muligt. Scanning af håndskrevne koordinater fungerer ikke særlig godt.

Scanningskoordinater er oftest meget hurtigere og mere præcise end at indtaste koordinaterne.

Tryk på Menu > Søg for at åbne koordinatscanneren. Vælg derefter fanen med kameraikonet i bunden.

For at bruge koordinatscanneren skal du give Topo GPS tilladelse til at få adgang til dit kamera i iOS-indstillinger.

Hvis du åbner koordinatscanneren, kan du se billedet af kameraet. I midten er der et lettere rektangel. Placer rektanglet over koordinaterne. Du kan zoome ind og ud med to fingre for at fokusere rektanglet på koordinaterne. Koordinaterne skal udskrives på en linje. Det er ikke muligt at scanne flere koordinater på én gang.

Et eksempel er vist nedenfor:

Scanning af koordinater Topo GPS

Scanner koordinater med koordinatscanneren.

Hvis du har placeret koordinaterne i rektanglet og fokuseret kameraet, genkendes koordinaten automatisk og vises på kortet, som i eksemplet nedenfor:

Scanning af koordinater Topo GPS

Koordinaterne er blevet scannet og vises på kortet.

Øverst på skærmen kan du se koordinatens position på kortet. Nederst ser du det scannede billede. Du kan bruge den til at kontrollere, at koordinaten er scannet korrekt. Hvis du trykker på ›Gem‹, gemmes koordinaten som et waypoint , og koordinatscannerskærmen åbnes igen. Som et andet eksempel scanner vi MGRS-koordinater:

Scanning af koordinater Topo GPS

Scanning af MGRS-koordinater

Når koordinaterne er genkendt, vises et kort med koordinaterne igen:

Scanning af koordinater Topo GPS

MGRS-koordinater er blevet scannet og vist på kortet.

Igen kan du trykke på ›Gem‹ for at gemme koordinater og vende tilbage til koordinatscannerskærmen. Som et sidste eksempel vil vi nu scanne Ordnance Survey National Grid koordinater:

Scanning af koordinater Topo GPS

Scanning af OSNG-koordinater

Ater koordinaterne genkendes, igen vil et kort med koordinaterne blive vist:

Scanning af koordinater Topo GPS

OSNG-koordinater er blevet scannet og vist på kortet.

Tryk på ›Gem‹ for at vende tilbage til koordinatscannerskærmen.

Scanning af koordinater Topo GPS

Koordinaterne scannerskærmen med 3 gemte resultater.

Øverst til venstre på koordinatscannerskærmen ser du ›Kort (3) ›. Tallet ved siden af kortet angiver antallet af gemte koordinater. Hvis du trykker på ›Kort‹, vender du tilbage til hovedskærmen, og kortet zoomes til de scannede koordinater, som du kan se i eksemplet nedenfor:

Scanning af koordinater Topo GPS

De tre scannede koordinater vises på hovedkortet.

Koordinatscanneren registrerer det koordinatsystem, der skal bruges. For landespecifikke koordinatsystemer, der kun indeholder tal, kan nogle gange det forkerte koordinatsystem vælges. Hvis du vil sikre dig, at det rigtige koordinatsystem bruges, skal du centrere hovedkortet på det land, der bruger det koordinatsystem, du scanner.