Välja waypoints

waypoint-skärmen (Meny > Waypoints) kan du välja waypoints och utföra någon av följande åtgärder på de valda waypoints:

 • Ta bort markerade waypoints

 • Flytta markerade waypoints till en mapp

 • Exportera markerade waypoints

 • Ladda valda waypoints på kartan

 • Ändra ikon för markerade waypoints

 • Ta bort markerade waypoints från kartan

Att välja waypoints liknar att välja rutter.

Öppnar markeringsskärmen

Om du trycker på knappen ”Mer” längst upp till höger på waypoint-skärmen visas en meny som i bilden nedan.

Välja waypoints Topo GPS

Ju mer meny på waypoints skärmen.

Tryck på ’Select’ i menyn för att öppna valskärmen. Det är också möjligt att öppna urvalsskärmen genom att trycka länge på ett objekt i waypoint-listan. Det objektet kommer då att väljas omedelbart. Ett exempel på en urvalsskärm visas nedan:

Waypoint valskärm Topo GPS

Urvalsskärmen där du kan välja waypoints.

Välja waypoints

Om du vill välja en waypoint trycker du på en waypoint-rad på urvalsskärmen. En bock visas och bakgrunden på waypoint-raden blir grå för att indikera att den är markerad. Ett exempel där två waypoints väljs visas nedan:

Två utvalda waypooints Topo GPS

Två utvalda waypoints.

Titeln på urvalsskärmen visar hur många objekt som är markerade. Du kan avmarkera en waypoint som trycker på en markerad. Om du vill välja alla waypoints i listan måste du trycka på ”All” längst upp till vänster. För att återgå till den vanliga waypoint-skärmen måste du trycka på ”Avbryta”.

Utföra en åtgärd

Om du har gjort ett val kan du utföra en åtgärd med en av knapparna i verktygsfältet längst ned på skärmen. Verktygsfältsknapparna är från vänster till höger:

 • Knapp för papperskorgen: Om du trycker på den här knappen kommer ett popup-fönster att fråga om du vill ta bort valda waypoints från din enhet (och iCloud om aktiverat). Om du trycker på ”Ta bort” kommer de valda waypoints att tas bort.

 • Mappknapp: Om du trycker på den här knappen öppnas en skärm med katalogträdet. Du kan välja en mapp och de markerade waypoints flyttas till en ny mapp.

 • Exportknapp: Om du trycker på den här knappen visas popup-fönstret för export . I det här popup-fönstret kan du välja vilken typ av data som ska exporteras och ändra exportinställningarna. Om du trycker på ”Exportera” i exportpopup-fönstret exporteras de valda waypoints. Ett annat popup-fönster med appar och åtgärder visas. Om du trycker på en app eller åtgärd hanteras resultatet av exporten av appen eller åtgärden.

 • Kartknapp: Om du trycker på den här knappen laddas de valda waypoints på kartan. Kartan zoomar automatiskt till de valda waypoints och du kommer tillbaka till kartan.

 • Mer knapp: Om du trycker på knappen mer i verktygsraden längst ner visas en meny där du kan välja följande åtgärder:

  • Ta bort från kartan: Om du trycker på den här knappen tas de valda waypoints bort från kartan.

  • Ändra ikon: Om du trycker på den här knappen öppnas waypoint-ikonskärmen. Du kan trycka på en ikon på den här skärmen för att ändra ikonen för de valda waypoints.

Som exempel laddar vi nu de två valda waypoints från exemplet ovan på kartan genom att trycka på kartikonen. Kartskärmen visas och kartan zoomas till de två valda waypoints som du kan se i bilden nedan:

Välja waypoints Topo GPS

Vägpunkterna ”Mål A” och ”Stonehenge” har laddats på kartan.